Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821. Επίσκεψη Κοινού σε Πολεμικά Πλοία στο Πειραιά.

 2019 03 25 sta ploia
    Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 22 έως τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο του Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, η φρεγάτα ΥΔΡΑ, η πυραυλάκατος ΡΙΤΣΟΣ και το υποβρύχιο ΜΑΤΡΩΖΟΣ θα καταπλεύσουν στον λιμένα του Πειραιά, όπου κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο λιμένα, θα δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί.
    Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:
• Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, από 15:00 έως 19:00.
• Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, από 09:00 έως 19:00.
• Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, από 09:00 έως 19:00
• Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019,από 09:00 έως 17:00
 
Πηγή: www.hellenicnavy.gr
 
 

sigjrr

 
 

Αποτελέσματα Εκλογών ΕΑΑΝ 2019 / Πρακτικό Κ.ΕΦ.Ε

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ.ΕΦ.Ε. ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Ν.

Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα 18η Μαρτίου 2019, συνήλθαν στα Γραφεία της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), στην οδό Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού: επιτροπές με τροποποιήσεις μελών καλπών όπως ορίζεται στο πρακτικό Κ.ΕΦ.Ε της 17ης Μαρτίου 2019.

2.-Για πρώτη φορά διεξήχθη ψηφοφορία δια αποστολής επιστολικής ψήφου των μελών της Ένωσης με καταληκτική ημερομηνία εισόδου την 15η Μαρτίου και ώρα 12:00 στην θυρίδα πλατείας Συντάγματος με αριθμό 13772. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν η καταμέτρηση των ψήφων να γίνει σε δυο στάδια όπως φαίνεται σε πρακτικό της Κ.ΕΦ.Ε

3.-Τα μέλη της (Κ.ΕΦ.Ε), έχοντας το γενικό συντονισμό της διεξαγωγής της ψηφοφορίας προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Διένειμαν έγκαιρα προς όλες τις εφορευτικές επιτροπές, (Αθηνών και Παραρτημάτων), γραπτές οδηγίες που κάλυπταν γενικά θέματα των εκλογών και επί πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις της παρούσας εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις/οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε.

β. Αιτήθηκε επανέλεγχο στις κενές κάλπες, ότι είναι σφραγισμένες με λουκέτο.

γ. Έγινε δοκιμή ηλεκτρονικού δικτύου ΕΑΑΝ για την συνδεσιμότητα των ένδεκα (11) εφορευτικών επιτροπών.

δ. Επιβεβαίωσαν επιτοπίως ή τηλεφωνικά την ετοιμότητα των Η/Υ, επιτροπών, εκλογικού υλικού και καλπών των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ε. Ενέκριναν την έναρξη της ψηφοφορίας στις 08:00 για τις πέντε κάλπες της Αθήνας και σταδιακά από τις 08:10 μέχρι και τις 09:00 των έξη Παραρτημάτων.

στ. Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ελέγχθηκαν από το ηλεκτρονικό αρχείο μέσω των τερματικών κάθε κάλπης με το κεντρικό portal της ΕΑΑΝ, καταγράφηκε ότι εψήφισαν και αμέσως μετά κλειδώθηκε αυτόματα το όνομά τους για μη δυνατότητα νέας ψηφοδοσίας. Παράλληλα καταγράφηκαν χειρογράφως σε ειδικούς προς τούτο καταλόγους.

ζ. Το πέρας είχε καθοριστεί για τις 16:00, αλλά λόγω συνεχιζόμενης προσέλευσης, από την Κ.ΕΦ.Ε. δόθηκε παράταση μίας ώρας για όλες τις κάλπες, μέχρι τις 17:00.

η. Περατωθείσας της ψηφοφορίας και αφού διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των καλπών από τις οικείες επιτροπές, δόθηκε η εντολή από Κ.ΕΦ.Ε. για την αποσφράγισή τους, αμέσως μετά την 17:00.

θ. Καταμετρήθηκαν οι φάκελοι των καλπών και συγκρίθηκαν αριθμητικά με τις χειρόγραφες καταγραφές των ψηφισάντων καθώς και με την αντίστοιχη ηλεκτρονική στο διαδικτυακό αρχείο, όπου εκ πρώτης δεν προέκυψαν αποκλίσεις.

ι. Ανοίχθηκαν οι φάκελοι, μετρήθηκαν οι σταυροί και ξεχώρισαν τα έγκυρα από τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.

ια. Κάθε ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε. επισημάνθηκε με τα στοιχεία της κάλπης και έναν αύξοντα αριθμό, καταγράφηκε ο αριθμός των σταυρών και μονογραφήθηκε από τον πρόεδρο της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Ιδιαιτέρως επισημάνθηκαν τα «Άκυρα» ψηφοδέλτια.

ιβ. Καταχωρήθηκαν οι σταυροί ανά υποψήφιο και κατηγορία σε πίνακες ανά κάλπη και συντάχθηκε χωριστό πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή της οικείας κάλπης, το οποίο προωθήθηκε/παραδόθηκε στην Κ.ΕΦ.Ε.

ιγ. Η Κ.ΕΦ.Ε συνέλεξε τα πρακτικά των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών και συνέταξε τον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΝ ΤΗΣ 17-3-2019

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                                                                     ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α                                                 1923       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α                                                 1921       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης - Υποναύαρχος ΠΝ ε.α                                                     1240      

ΜΑΧΙΜΟΙ                          

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών- Υποναύαρχος ΠΝ ε.α                                           990        

ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α                                                          1002      

ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος - Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α                                                 1093       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος- Υποναύαρχος ΠΝ ε.α                                                 1156       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                     

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ευστάθιος - Πλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α                                            1126      

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης- Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α                                     1479       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ                

ΒΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης - Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α                                               855        

ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α                                  909        

ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος - Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α                                           1031       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΙΑΤΡΟΙ                

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος- Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α                                               1642       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΚΑΡΑΛΙΩΤΑ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Βαρβάρα-Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α                       483        

ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ Ειρήνη - Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α                                         760        

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ                       

ΖΑΜΠΙΚΟΣ Δημήτριος - Υποναύαρχος ΛΣ ε.α                                                   769        

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης - Αντιναύαρχος ΛΣ ε.α                                                576        

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος - Ναύαρχος ΛΣ ε.α                                                     943         ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                 

ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος- Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                 1034       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ- Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                   1513       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία- Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α                                       701        

ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                 782        

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος- Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                1213       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                636        

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                 496        

ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης - Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                        599        

ΝΕΣΟΥΔΗΣ Σωτήριος - Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                            369        

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α                                            753        

ΧΕΛΑΣ Γεώργιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α                                                  234        

ΣΥΝΟΛΑ                                                                                                          ΣΥΝΟΛΑ             

ΨΗΦΙΣΑΝ                                                                                                    3913      

ΕΓΚΥΡΑ                                                                                                       3843      

ΑΚΥΡΑ                                                                                                             64          

ΛΕΥΚΑ                                                                                                              6             

4.-Από τη συγκέντρωση (ηλεκτρονικά ή διά fax/τηλεφώνου) των αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται ότι συνολικά ψήφισαν σε όλες τις κάλπες, 3.913 μέλη. Από τον έλεγχο ψηφοδελτίων, ευρέθησαν 3.843 εξ αυτών έγκυρα, 64 άκυρα και 6 λευκά.                                                  

                                                  Η   ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

       Σημαιοφόρος (Ε) Χ. Γιακουβάκης Π.Ν ε.α                   Υποπλοίαρχος (Ε) Μ. Γεωργίου Π.Ν ε.α                                                  

     Υποπλοίαρχος (Ε) Δ. Τουμπανάκης Π.Ν ε.α               Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ. Κρητικός ΠΝ ε.α                                        

                                                                          

                                                                       Πρόεδρος Κ.ΕΦ.Ε.

                                                     Αντιναύαρχος Κ. Βαρβαρέσος Π.Ν ε.α

 

*** Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών σε μορφή (xls)

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού της ΚΕΦΕ

 Πηγή: www.eaan.gr

 
 

sigjrr

 
 

Συνεδρίαση Νεοσυσταθέντος ΑΝΣ στο ΘΚ ''Γ. ΑΒΕΡΩΦ''

2019 03 04 new ans averof 1 
 
        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) υπό τη νέα του σύνθεση, επί του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».
        Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
 
 2019 03 04 new ans averof 2
 

 
 

sigjrr

 
 

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών ΕΔ

 
Το ΣΑΓΕ κατά την 2η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 29 Ιανουαρίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :
1. Στο Στρατό Ξηράς
α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» τους:
(1) Υποστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση
(2) Υποστράτηγο Δημήτριο Μπονώρα
(3) Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Κούτρα
(4) Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μασούρα
(5) Υποστράτηγο Βασίλειο Παπαδόπουλο
(6) Υποστράτηγο Γεώργιο Δημητρόπουλο
β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:
(1) Υποστράτηγο Σταύρο Τσερπέ
(2) Υποστράτηγο Δημήτριο Γλυμή
(3) Υποστράτηγο Γρηγόριο Γρηγοριάδη
(4) Υποστράτηγο Ιωάννη Μακρή
(5) Υποστράτηγο Σπυρίδων Λυμπερίου
(6) Υποστράτηγο Μηνά Παπαδάκη
(7) Υποστράτηγο Γεώργιο Λιάκο
(8) Υποστράτηγο Γεώργιο Μπουζάκη
(9) Υποστράτηγο Χρήστο Δρίβα
(10) Υποστράτηγο Συμεών Κεβεντζίδη
Στο Πολεμικό Ναυτικό
α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» τους:
(1) Υποναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ
(2) Υποναύαρχο Ιωάννη Παξιβανάκη ΠΝ
(3) Υποναύαρχο (Μ) Αριστείδη Αλεξόπουλο ΠΝ
β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:
(1) Υποναύαρχο Ιωάννη Κορακάκη ΠΝ
(2) Υποναύαρχο Ευθύμιο Μικρό ΠΝ
(3) Υποναύαρχο Γεώργιο Πελεκανάκη ΠΝ
(4) Υποναύαρχο Σταύρο Μπάνο ΠΝ
3. Στην Πολεμική Αεροπορία
α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» τους:
(1) Υποπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά
(2) Υποπτέραρχο (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου
(3) Υποπτέραρχο (Μ) Κωνσταντίνο Αράπη
β. «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία» τον Υποπτέραρχο (Ι) Συμεών – Χαράλαμπο Ψιμούλη
 
Πηγή: www.militaire.gr
 
 

sigjrr

 
 

Κρίσεις: Αυτή είναι η νέα ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

2019 01 25 neoi arxigoi 630x420

 

Λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Βουλή των Ελλήνων, χθες το βράδυ 25 Ιαν 2019 πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας κατά το οποίο έγιναν κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.
 
Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε περίπου στις 20:00μμ και ολοκληρώθηκε μετά από περίπου μιάμιση ώρα, με το Συμβούλιο να αποφασίζει την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στην ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
 
Στην θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ επιλέχθηκε ο Πτέραρχος, πλέον, Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος μέχρι πρότινος διατελούσε Αρχηγός ΓΕΑ.
 
Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ, τον Πτέραρχο διαδέχθηκε στην θέση του Αρχηγού ΓΕΑ, ο Αντιπτέραρχος (Ι), Γεώργιος Μπλιούμης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας.
 
Αλλαγή φρουράς και στην ηγεσία του Στρατού Ξηράς αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ, καθώς ως αντικαταστάτης του, μέχρι χθες, Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή, ορίστηκε ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, μέχρι πρότινος Διοικητής Δ' Σώματος Στρατού.
 
Σταθερός στην θέση του παρέμεινε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης, ο οποίος θα συνεχίσει την θητεία του για έναν ακόμη χρόνο. 
 
Παράταση για ένα έτος πήρε και η θητεία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Αντιναυάρχου Σταμάτιου Ράπτη.
 
 
 

sigjrr

 
 

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις 28 Νοε 2018 (ΚΕΘΑ)

 
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (ΚΕΘΑ)
Ζαλόγγου 7, Αθήνα 10678
http://www.ketha.gr/nea.html 
e - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
 
Οι απόστρατοι συμμετέχουμε μαζικά στις κινητοποιήσεις για την πανελλαδική απεργία σε όλη την χώρα στις 28 Νοέμβρη 2018.
 
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στο δρόμο που χάραξαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μας τάζει ψίχουλα ελέω προεκλογικής περιόδου. Την ίδια στιγμή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019 προβλέπει την  επίτευξη νέων «ματωμένων» πρωτογενών πλεονασμάτων, προβλέπει για μία ακόμα φορά γονάτισμα του λαού, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά τους φόρους για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους! Έτσι μεταφράζονται στην πράξη οι έννοιες της «κανονικότητας» και της «ανάπτυξης» για τις οποίες παινεύεται ότι πέτυχε η κυβέρνηση. 
Η επίθεση στη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας τα επόμενα χρόνια θα είναι διαρκής καθώς κανένας από τους μνημονιακούς νόμους δεν πρόκειται να καταργηθεί. Μάλιστα η κυβέρνηση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις της απέναντι σε ΕΕ-ΔΝΤ έχει δεχτεί την επιτήρηση και δημοσιονομικά μέτρα έως το 2060! Η φοροληστεία, τα σκληρά χαράτσια, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, οι περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα, όπως και η κατάργηση εργασιακών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που αποτελούν κοινωνικές κατακτήσεις ετών, είναι το μέλλον που μας υπόσχεται η κυβέρνηση. Ένα μέλλον που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ολοένα και μεγαλύτερη εξαθλίωση τον λαό. 
Συνάδελφοι απόστρατοι, 
Είμαστε κομμάτι του ελληνικού λαού βγαλμένο μέσα από τα σπλάχνα του και τις θυσίες του! Είναι χρέος μας να αγωνιζόμαστε μαζί του και να διεκδικούμε το δίκιο μας για μια ζωή και μια κοινωνία στα μέτρα των δικών μας σύγχρονων αναγκών. Είναι χρέος μας να αγωνιζόμαστε μαζί του με ενιαίο και συντονισμένο αγώνα για να απαντήσουμε στα ψέματα και τις αυταπάτες που σπέρνουν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
 
Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, σε συμμαχία μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και συνταξιούχους, μπορεί να ανατρέψει ή να ανακόψει, τις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές, που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Έτσι μόνο μπορεί να μπουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. 
Καμία συνθηκολόγηση με τα ελάχιστα. 
Όχι στην αναμονή και ανοχή, που καλλιεργεί η κυβέρνηση.
 
Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην πολιτική που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς μας εμπλέκει ακόμα περισσότερο στην αντιπαράθεση των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων οι οποίοι δεν έχουν κανένα δισταγμό να λύσουν τις διαφορές τους με πόλεμο. Η πολύπλευρη αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε ευρωνατοϊκές ασκήσεις και επιχειρήσεις εκτός συνόρων, αναβαθμίζει τον κίνδυνο για τον λαό, καθώς τον βάζει στο κέντρο πολεμικών αναμετρήσεων με απρόβλεπτες συνέπειες.
• Καμιά εμπλοκή και συμμετοχή στους πολέμους του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ ενάντια σε άλλους λαούς και στις ασκήσεις προπαρασκευής τους.
• Να γυρίσουν πίσω όλοι οι στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων, σε πολεμικές αποστολές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες βάσεις και διευκολύνσεις.
• Να φύγει το ΝΑΤΟ και συνοριοφυλακή της ΕΕ από τις ελληνικές θάλασσες και τα χερσαία σύνορα. 
• Όχι στις δαπάνες για τους ευρωΝατοϊκούς εξοπλισμούς
 
Αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό και απομονώνουμε φίλους και οπαδούς της  ναζιστικής Χρυσής Αυγής.
 
Διεκδικούμε για εμάς, τις οικογένειες και τα παιδιά μας:
• Επαναφορά των μισθών και συντάξεών στα προ κρίσης επίπεδα. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Άμεση και πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
• Απαγόρευση πλειστηριασμών. 
• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.
• Να καταργηθεί με νόμο το αίσχος των μισθών πείνας, των 586 και 511 ευρώ και κανένας εργαζόμενος να μη βρίσκεται κάτω από τα 751 ευρώ.
• Καμιά αλλαγή νόμου που εμποδίζει την ανάπτυξη του αγώνα των εργαζομένων και των διεκδικήσεων τους
 
Απευθύνουμε Κάλεσμα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018, 
Για την Αθήνα ώρα 10.30 στην Ομόνοια (συμβολή με Αθηνάς)
 
Όλοι, μαζί με τους εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους που αγωνίζονται με συνέπεια απέναντι στη διαχρονικά βάρβαρη για τον λαό πολιτική, που από την μια τον ξεζουμίζει οικονομικά και του στερεί κοινωνικά δικαιώματα και από την άλλη τον οδηγεί σε πολεμικές περιπέτειες για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. 
 
25/11/2018
Η γραμματεία της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα
(ΚΕΘΑ)
 
 

ΕΦΚΑ - Ηλεκτρονική αίτηση για διακοπή μειώσεων στις συντάξεις.

 
 
Ανακοίνωση ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονική αίτηση για διακοπή μειώσεων στην κύρια και επικουρική σύνταξη μέσω ιστοτόπου του ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, έθεσε από τη Δευτέρα (22/10) σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στη διακοπή μειώσεων που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. 
Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. 
Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι κυρίαρχος προσανατολισμός του Φορέα παραμένει η συνεχής και διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών του προς τους πολίτες και η απλούστευση των διαδικασιών.
 
Συμπλήρωση αίτησης
 
 2018 10 22 efka
Με την είσοδό σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον της ΑΑΔΕ, για να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε για το TAXISNET.
Στην συνέχεια, θα μεταφερθείτε και πάλι στην εφαρμογή, όπου θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
Τα βασικά στοιχεία σας έχουν ήδη συμπληρωθεί αυτόματα και αντλούνται από το Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου) σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και email) έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να τα αλλάξετε και να υποβάλετε την αίτηση με τα στοιχεία που επιθυμείτε. (Σημείωση: η ενέργεια αυτή δεν θα μεταβάλλει τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΕΦΚΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Ατομικά στοιχεία)
 
Η αίτηση απευθύνεται προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.
Για την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην οποία απευθύνετε την αίτησή σας, καθώς και τον Αριθμό Μητρώου σας σε αυτήν.
Στην παρ. Α1. Τον ΕΦΚΑ  (1 Περιφεριακή Υπηρεσία) διαλέγουμε από το μενού που θα ανοίξουμε με το βελάκι την τελευταία κάτω-κάτω επιλογή .. Γενικό λογιστήριο του κράτους. Μην ξεχάσουμε να συμπληρώσουμε και το αμέσως από κάτω .. Αριθμό Μητρώου ..
ΠΡΟΣΟΧΗ ..
 Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε σχόλια στην παρ. Β.. 
Διαλέξτε α) ένα από τα 3 σχόλια παρακάτω, β) μετά την ενημέρωση προσαρμόστε το δικό σας ή γ) ενημερωθείτε τις επόμενες μέρες από ιστοσελίδες και ενημερωτικές εκπομπές πριν συμπληρώσετε..
 
ΣΧΟΛΙΑ
    .Σχόλιο 1 ....Με τη παρούσα αίτηση & με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου αιτούμαι:
1)Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξη μου, συμμορφούμενοι με τις οριστικές & αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2287-2090/2015) καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ.
2)Να μου καταβάλλετε από τούδε & στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα, καθώς & το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31.12.2012.
3)Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξη μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως & μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν & να μην εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωση μου τις διατάξεις των νόμων 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη κρίθηκαν από όλα τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές.
4)Από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ζητώ όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.
5)Επιθυμώ ο ΕΦΚΑ και το ΜΤΝ να μου δώσουν  αναλυτικά σε κατάσταση όσα μου κόπηκαν από μειώσεις και δώρα στο παραπάνω διάστημα βάσει νόμων 4051/2012 και 4093/2012 που έγιναν οι περικοπές μου.
** Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας : Ωφείλει το Μετοχικό Ταμείο να δεχθεί χειρόγραφη αίτηση εφ' όσον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή στο σύστημα.
    .Σχόλιο 2 .... Παρακαλώ εκτός από τη διακοπή των μειώσεων επιθυμώ και την επιστροφή των ποσών που μου παρακρατήθηκαν ως σήμερα από το 2013 στην κύρια (και επικουρική μου) σύνταξη και παράλληλα επιθυμώ ο ΕΦΚΑ να μου δώσει αναλυτικά σε κατάσταση όσα μου κόπηκαν από μειώσεις και δώρα στο παραπάνω διάστημα βάσει νόμων 4051 και 4093 του 2012 που έγιναν οι περικοπές μου και έχουν κριθεί παράνομοι. Επιφυλάσσονται κάθε νόμιμου δικαιώματός σε περίπτωση ελλιπούς απάντησης από το Ταμείο. 
 
    .Σχόλιο 3 .... Με τη παρούσα αίτηση & με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου αιτούμαι:
1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ.
2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά μου καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.
3ον) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωσή μου τις διατάξεις των νόμων 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη κρίθηκαν από όλα τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές. 
 
 

sigjrr

 
 

Ενημέρωση επί δικαστικών αποφάσεων 16 ΟΚτ 2018 (Βασ. Κοντός)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών
Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677,
Τηλ.: 210-5241507, Fax: 210-3810446, Κιν. 6945392850,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Προς τους κ.κ. στρατιωτικούς ε.α.
Ενημέρωση επί των δικαστικών αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων
Α. 1. Με την υπ’ αριθ. 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι, όσον αφορά τους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, οι διατάξεις της παραγράφου Β΄ της υποπαραγράφου Β3 περ. α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν. 4111/2013, με τις οποίες μειώνεται το συνολικό ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20%, ανάλογα με τη σύνταξη που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος, αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμες. 
     2. Περαιτέρω, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, όσον αφορά τους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και την υπ’ αριθ. 32/2018 όμοια απόφαση, κρίθηκε αντισυνταγματική η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.).
     3. Παράλληλα, με τις υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος οι ως άνω διατάξεις της παραγράφου Β΄ της υποπαραγράφου Β3 περ. α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι διατάξεις της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 1 του ν. 4051/2012, με τις οποίες μειώνεται κατά 12%, το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ, καθώς η κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που επήλθε με την υποπαράγραφο Β.4 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (πρώην ΙΚΑ κ.λ.π.)
     4. Με τα πρακτικά της 5ης Γενικής Συνεδρίασης της (Διοικητικής) Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 29ης Μαρτίου 2017, κρίθηκε (με αντίθετη ισχυρή μειοψηφία 14 έναντι 21) ότι, όσον αφορά τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, οι διατάξεις της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 1 του ν. 4051/2012, με τις οποίες μειώνεται κατά 12%, το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ, δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Συντάγματος και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 742/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι είναι νόμιμες οι μειώσεις του επιδόματος υψηλής ευθύνης των ανωτάτων στρατιωτικών που επήλθαν με τους ν. 3833/2010 και 3845/2010. Επίσης, με τα πρακτικά της 22ης Γενικής Συνεδρίασης της (Διοικητικής) Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 2ης Δεκεμβρίου 2015 κρίθηκε ότι διατάξεις του ν. 3847/2010, με τις οποίες μειώθηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας και έπαυσε η χορήγησή τους στους συνταξιούχους που δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους ή λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ, δεν αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος. Ομοίως, με τα πρακτικά της 10ης Γενικής Συνεδρίασης της (Διοικητικής) Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Ιουνίου 2015 κρίθηκε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 με τις οποίες μειώθηκαν οι κύριες συντάξεις σε ποσοστό 40% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους δεν αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος. 
Β. 1. Το γραφείο μας για τις ανωτέρω μειώσεις έχει καταθέσει αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ενστάσεις ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για όσους εντολείς έχουν αναθέσει τις σχετικές υποθέσεις στο γραφείο μας. Επίσης, έχουμε ασκήσει αγωγές για την επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.).
     2. Όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι έχουν καταθέσει αιτήσεις στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) - ήδη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α.- και ακολούθως ενστάσεις ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν απαιτείται να καταθέσουν αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην υπηρεσία συντάξεων Γ.Λ.Κ.) για τη διακοπή της παραγραφής της αξίωσής τους για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας και για την παύση των παραπάνω μειώσεων (Ε.Α.Σ., μείωση παρ. Β΄ υποπαρ. Β3 περ. α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 
Όσοι στρατιωτικοί είχαν ασκήσει ένσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου πριν από την ολοσχερή κατάργηση των δώρων (2013) θα πρέπει να προβούν στις κατωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες. 
     3. Όσον αφορά τους στρατιωτικούς συνταξιούχους που δεν έχουν καταθέσει αιτήσεις στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. - ήδη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α.- και ακολούθως ενστάσεις ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κατάθεση αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη διακοπή της παραγραφής της αξίωσής τους για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας και για την παύση των παραπάνω μειώσεων (Ε.Α.Σ., μείωση παρ. Β΄ υποπαρ. Β3 περ. α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) που κρίθηκαν αντισυνταγματικές δεν θα τους παράσχει επαρκή νομική προστασία, καθώς η παραπάνω αίτηση απλώς διακόπτει την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για αναδρομικά ποσά σύνταξης, επομένως αφορά μόνο το παρελθόν. Αντιθέτως, η διαδικασία που τους παρέχει επαρκή προστασία (διακόπτοντας την παραγραφή για το παρελθόν και ζητώντας την άρση των επίμαχων μειώσεων για το μέλλον) είναι η υποβολή ατομικού αιτήματος στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.). Μετά την απόρριψη (ρητή ή σιωπηρή) του εν λόγω αιτήματος, θα πρέπει να υποβληθεί εντός 60 ημέρων ατομική ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Την εν λόγω διαδικασία αναλαμβάνει το γραφείο μας, αφού μας δοθεί σχετική εντολή. 
     4. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εντός του μηνός Νοεμβρίου 2018 θα αποστείλουμε ενημερωτικό σημείωμα για την άσκηση ομαδικής αγωγής για τη διεκδίκηση των παραπάνω μειώσεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές (ανεξαρτήτως εάν έχετε ασκήσει ένσταση), προκειμένου να εξασφαλίσετε την καταβολή αναδρομικών. Σε περίπτωση, μάλιστα, που δεν έχετε ασκήσει αγωγή για την επιστροφή της Ε.Α.Σ., είναι δυνατό να συμπεριληφθεί και η απαίτηση αυτή (από την 8.2.2017) στην ίδια ως άνω αγωγή.
Αθήνα, 16.10.2018
Με τιμή
Κοντός Βασίλειος
 

Τακτικές Κρίσεις Αξιωματικών 2018

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ
Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 2 Μαρτίου 2018, έκρινε ως ακολούθως : 
1. Στο Πολεμικό Ναυτικό
Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου (M), για πλήρωση κενής θέσης, τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ.
2. Στην Πολεμική Αεροπορία
α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους: 
    (1) Ταξίαρχο (Ι) Θεόδωρο Λάγιο
    (2) Ταξίαρχο (Ι) Δημήτριο Τζουμερκιώτη
    (3) Ταξίαρχο (Ι) Φώτιο Τζάλλα
β. "Διατηρητέους στον αυτό βαθμό" τους:
   (1) Ταξίαρχο (Ι) Ιωάννη Τσαντήρη
   (2) Ταξίαρχο (Ι) Κωνσταντίνο Άγγο
========================================
Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΠΝ 2018-2019
        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 02-03-2018 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ ως:
        α.      «Διατηρητέους»:
        1.Μάχιμοι
                (α)     Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κοντούλης ΠΝ
                (δ)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ
                (ε)     Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ
                (στ)    Αρχιπλοίαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ
                (ζ)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ
                (η)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ
                (θ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ
                (ι)      Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Βέττος ΠΝ
                (ια)     Αρχιπλοίαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ
                (ιβ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ
                (ιγ)     Αρχιπλοίαρχος Xαράλαμπος Zησιμόπουλος ΠΝ
                (ιδ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Αντωναράκος ΠΝ
                (ιε)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ
                (ιστ)    Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ
 
        2.Μηχανικοί
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Σούφρας ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ
                (δ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λουκάς Ανδρέου ΠΝ
                (ε)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Θεόδωρος Κοσιάδης ΠΝ
 
        3.Οικονομικού
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Πέτσος ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Δημήτριος Ρυζιώτης ΠΝ
         
        4.Υγειονομικού / Ιατρός
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ
 
        β.      «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και Προακτέους στο βαθμό του Υποναυάρχου ΠΝ:
        1.Μάχιμοι
                (α)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Τσόγκας ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος Ρεϋμόνδος-Στέφανος Σαλβετάς ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Σαταράκης ΠΝ
                  
        2.Υγειονομικού / Ιατρός
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Τσούρας ΠΝ
 
===================================
Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2018-2019
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:
        α.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 02-03-2018 έκρινε «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:
        1.Μάχιμοι
                (α)     Στέλιο Κωστάλα
                (β)     Ιωάννη Πάττα
                (γ)     Νικόλαο Αγγελόπουλο
 
        2.Μηχανικός        
                (α)     Παναγιώτη Λέκκα
 
        3.Οικονομικού
                (α)     Βασίλειο Μπουλάκο
 
        4.Υγειονομικού/Ιατρός
                (α)     Βασίλειο Γκούμα
 
        β.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 02-03-2018 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:
 
        (1)     «Μη Διατηρητέο» και Προακτέο στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, τον Πλοιάρχο Μάχιμο, Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), Λεωνίδα Τσιαντούλα.
        (2)     «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Πλοίαρχο Μηχανικό, Βασίλειο Χρηστίδη.
        (3)     «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», την Πλοίαρχο Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής, Μοσχάνθη Φωτιάδου.
 
Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

sigjrr

 
 

Θέσπιση της Ημέρας του Βετεράνου/Αποστράτου 21/11

 syntonistiko 3 enwsewn

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429-6973998353
                                                                                                                                            21-11-2017                           
                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ.  8/17
1.-Σήμερα η Ελλάδα εορτάζει και καμαρώνει για τις Ένοπλες Δυνάμεις της, οι οποίες αποτελούν την εγγύηση της ασφάλειας της Χώρας μας και ισχυρό παράγοντα αποτροπής κατά κάθε επιβουλής.
2.-Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας , παρά την κρίση που διέρχεται η Χώρα μας, εκπληρώνουν στο ακέραιο την αποστολή τους εν ειρήνη  συνδράμοντας και το γενικό σύνολο με τις κοινωνικές τους δράσεις , είναι δε έτοιμες να ανταποκριθούν στην αποστολή τους σε κρίση , εάν απαιτηθεί.
3.-Εμείς που υπηρετήσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις είμαστε υπερήφανοι για αυτές , τις παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και μετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. , όπως άλλωστε επιβάλλεται και από την νομοθεσία που διέπει τις τρεις Ενώσεις Αποστράτων.
4.-Μετά από πολυετείς προσπάθειες του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων , έγινε δεκτό από τον ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο το αίτημα για θέσπιση της  Ημέρας του Βετεράνου/Αποστράτου και θεσμοθετήθηκε ο εορτασμός της Ημέρας αυτής , μαζί με τον εορτασμό της Ημέρας για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
5.-Στις τάξεις των Αποστράτων υπάρχουν Βετεράνοι που πολέμησαν στον Β.ΠΠ , στην Κορέα και στην Κύπρο , οι οποίοι είναι Μέλη των Ενώσεών μας και τους οποίους περιβάλλουμε με σεβασμό , θαυμασμό και αγάπη. Αυτοί είναι η ζωντανή σύγχρονη Ιστορία του Έθνους μας και θα πρέπει η Πολιτεία να τους δείξει ιδιαίτερη φροντίδα. Την ίδια φροντίδα θα πρέπει να δείξει η Πολιτεία και στις ορφανικές οικογένειες των Ηρώων που έπεσαν για την Πατρίδα.
6.-Οι πεσόντες κατά τις επιχειρήσεις και οι επιζήσαντες αυτών , αποτελούν τον φάρο που φωτίζει τους απανταχού Έλληνες , για να προσπαθήσουν και αυτοί με όλη την δύναμη της καρδιάς και της ψυχής τους να κρατήσουν την Ελλάδα ψηλά και να την αποκαταστήσουν εκεί που της ανήκει να είναι.
7.-Οι Απόστρατοι που υπηρέτησαν την Πατρίδα επί σειρά ετών αποτελούν μία δεξαμενή ικανοτάτων και έμπειρων στελεχών , τους οποίους όμως η Πολιτεία αφού αποστρατεύει σε μικρή ηλικία  κατά κανόνα  παρά την θέληση τους, τους αφήνει ανεκμετάλλευτους.
8.-Οι Απόστρατοι τα χρόνια της κρίσης αποτελούν την εύκολη λεία για όλες τις περικοπές και τις έχουν ερμηνεύσει ως άλλη μία προσφορά προς την Πατρίδα. Δεν πρόκειται όμως να δεχθούν παράλογες περικοπές , που τους καθιστούν πένητες , καθώς και μη τήρηση των Αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας και για αυτά θα συνεχίσουν τον αγώνα που δίνουν.
9.-Οι Απόστρατοι και οι Βετεράνοι είμαστε υπερήφανοι που υπηρετήσαμε την Πατρίδα και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε πάλι εάν απαιτηθεί. Τιμή και δόξα  στους πεσόντες Ήρωες.
 
        Χρωστάμε σ΄ όσους ήρθαν , πέρασαν , θα΄ ρθούν ,  θα περάσουν. 
        Κριτές,  θα μας δικάσουν , οι αγέννητοι , οι νεκροί (Κ. Παλαμάς)
 
Αντιστράτηγος  .ε.α.      Β.Ροζής                      Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.                       Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης            Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
 
                                             Για την ακρίβεια
              Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς 
 
 
...   -->   ...   -->   Το αρχείο.
 
 

Συμμετοχή στην 44η επέτειο εξέργεσης του Πολυτεχνείου 16/11

 2016 11 16 polytexneio1973

 
Συνάδελφοι
Η ΚΕΘΑ  τιμώντας τους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας,
• θέλοντας να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης  για την κορυφαία αυτή στιγμή της αντιδικτατορικής πάλης  και
• συνεχίζοντας τον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, μαζί με την τεράστια δύναμη του λαού (των οικογενειών μας, των συγγενών και φίλων)
δίνει κι πάλι αγωνιστικό ραντεβού και συνέχεια στον αδικαίωτο αγώνα για "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία - Εθνική Ανεξαρτησία",  «έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ»!
Έτσι κι εφέτος, η Κίνηση απευθύνει κάλεσμα προς τους φορείς ε.ε. & ε.α. συναδέλφων που πιστεύουν, όπως εμείς, ότι το μήνυμα του ξεσηκωμού του Νοέμβρη του 1973 για μια καλύτερη κοινωνία, είναι ολοζώντανο και σήμερα, να συνεχίσουμε την παράδοση ετών και
• να καταθέσουμε μαζί λίγα λουλούδια στο ηρώο του Πολυτεχνείου την Πέμπτη 16 Νοεμ. ώρα 13.00 (συνάντηση ώρα 12.30 στη γωνία Στουρνάρη και Πατησίων)
• να πάρουμε μέρος στην καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, με αφετηρία τη γωνία Σταδίου & Γεωργίου Σταύρου / Αρσάκη την Παρασκευή 17 Νοέμβρη, ώρα 17:00.
• να συμμετέχουμε στις κατά τόπους εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο σ' όλη τη χώρα.
 
 
Η γραμματεία της ΚΕΘΑ
 
 
 
 

sigjrr