Γνωρίζεται ότι η Τρίτη 9 Μαΐου 2017 είναι η τρίτη , η τελευταία και καθοριστική ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΟΣΜΑΝ (Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών Ναυτικού) , που θα γίνει στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ώρα 16.00. Θέμα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ είναι η τροποποίηση του Καταστατικού του Οργανισμού.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους , που είναι μέλη του ΟΣΜΑΝ και ειδικά του προγράμματος “ΚΟΡΑΚΙΑ “ να παραστούν , γιατί η τροποποίηση αυτή ενδεχομένως να τους αφορά άμεσα.
Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης βρίσκοναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα ΟΣΜΑΝ (www.osman.gr).
 
 
 

sigjrr