Διατελέσαντες Πρόεδροι  του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ

  Από Μέχρι
Μιχαήλ Νικόλαος 24/05/1992- 06/12/1998
Λαντζουράκης Βαρδής 16/12/1998- 08/12/2004
Πλατανάκης Νικόλαος 08/12/2004- 25/02/2009
Βασιλείου Νικόλαος 25/02/2009- 04/12/2014
Ζουπαντής Ευστράτιος
04/12/2014-

.......................................................................................................................................................................................................................