Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ
Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 2 Μαρτίου 2018, έκρινε ως ακολούθως : 
1. Στο Πολεμικό Ναυτικό
Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου (M), για πλήρωση κενής θέσης, τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ.
2. Στην Πολεμική Αεροπορία
α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους: 
    (1) Ταξίαρχο (Ι) Θεόδωρο Λάγιο
    (2) Ταξίαρχο (Ι) Δημήτριο Τζουμερκιώτη
    (3) Ταξίαρχο (Ι) Φώτιο Τζάλλα
β. "Διατηρητέους στον αυτό βαθμό" τους:
   (1) Ταξίαρχο (Ι) Ιωάννη Τσαντήρη
   (2) Ταξίαρχο (Ι) Κωνσταντίνο Άγγο
========================================
Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΠΝ 2018-2019
        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 02-03-2018 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ ως:
        α.      «Διατηρητέους»:
        1.Μάχιμοι
                (α)     Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κοντούλης ΠΝ
                (δ)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ
                (ε)     Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ
                (στ)    Αρχιπλοίαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ
                (ζ)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ
                (η)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ
                (θ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ
                (ι)      Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Βέττος ΠΝ
                (ια)     Αρχιπλοίαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ
                (ιβ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ
                (ιγ)     Αρχιπλοίαρχος Xαράλαμπος Zησιμόπουλος ΠΝ
                (ιδ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Αντωναράκος ΠΝ
                (ιε)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ
                (ιστ)    Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ
 
        2.Μηχανικοί
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Σούφρας ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ
                (δ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λουκάς Ανδρέου ΠΝ
                (ε)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Θεόδωρος Κοσιάδης ΠΝ
 
        3.Οικονομικού
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Πέτσος ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Δημήτριος Ρυζιώτης ΠΝ
         
        4.Υγειονομικού / Ιατρός
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ
 
        β.      «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και Προακτέους στο βαθμό του Υποναυάρχου ΠΝ:
        1.Μάχιμοι
                (α)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Τσόγκας ΠΝ
                (β)     Αρχιπλοίαρχος Ρεϋμόνδος-Στέφανος Σαλβετάς ΠΝ
                (γ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Σαταράκης ΠΝ
                  
        2.Υγειονομικού / Ιατρός
                (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Τσούρας ΠΝ
 
===================================
Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2018-2019
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:
        α.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 02-03-2018 έκρινε «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:
        1.Μάχιμοι
                (α)     Στέλιο Κωστάλα
                (β)     Ιωάννη Πάττα
                (γ)     Νικόλαο Αγγελόπουλο
 
        2.Μηχανικός        
                (α)     Παναγιώτη Λέκκα
 
        3.Οικονομικού
                (α)     Βασίλειο Μπουλάκο
 
        4.Υγειονομικού/Ιατρός
                (α)     Βασίλειο Γκούμα
 
        β.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 02-03-2018 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:
 
        (1)     «Μη Διατηρητέο» και Προακτέο στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, τον Πλοιάρχο Μάχιμο, Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), Λεωνίδα Τσιαντούλα.
        (2)     «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Πλοίαρχο Μηχανικό, Βασίλειο Χρηστίδη.
        (3)     «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», την Πλοίαρχο Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής, Μοσχάνθη Φωτιάδου.
 
Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

sigjrr