ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 14ης-1-2016 Υπ’ Αριθ. 139
ΘΕΜΑ 4
Eκλογές ΕΑΑΝ 2016. Επικύρωση πίνακα υποψηφιοτήτων για ανακήρυξη υποψήφιων Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), κατά τις εκλογές της 20ης Μαρτίου 2016.
 
ΣΧΕΤ.
α)  Ν.Δ. 1171/72 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει σήμερα μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις.
β)  Π.Δ. Υπ’ αριθ. 576/78 περί κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού.
γ)  Φ.932/2/93/18-2-1993 (ΦΕΚ216/τΒ/93 από 31 Μαρτίου 1993, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις (1) Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)» και ΦΕΚ 472 /τΒ/93 από 29 Ιουνίου 1993.
δ)  Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 104 από  7- 5-2015 , θέμα 6, Ορισμός ημερομηνίας των εκλογών ΕΑΑΝ της 20-3-2016.
ε)  Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ.123 από   23 - 9 - 2015 , θέμα 1 , Σύσταση Επιτροπής για τις εκλογές ΕΑΑΝ της 20-3-2016.
1.Σύμφωνα με τα σχετικά ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ προσκόμισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων μελών της ΕΑΑΝ που επιθυμούν την εκλογή τους για το νέο ΔΣ αυτής κατά τις εκλογές που θα γίνουν στις 20 Μαρτίου 2016.
2.Σε εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 1911/1990(ΦΕΚ 166τΑ/11-12-1990) που τροποποιεί το ΝΔ 1171/72 και της κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών (αρ. Φακ. 932/2/93/18-2-93, ΦΕΚ 216/τ.Β/93 και 472/τ.Β/93), που αφορά στην εκλογή του Διοικητικού Συμβούλιου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ). Το ΔΣ ΕΑΑΝ ανακηρύσσει ως υποψηφίους τους κάτωθι που πληρούν τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία προϋποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ (έως 2 σταυροί)
1) ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος - Αντιναύαρχος εα ΠΝ
2) ΖΩΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος - Αντιναύαρχος εα ΠΝ
3) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος - Αντιναύαρχος (Ο) εα ΠΝ
4) ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος - Αντιναύαρχος εα ΠΝ
5) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης - Υποναύαρχος (Μ) εα ΠΝ
6) ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων - Αντιναύαρχος εα ΠΝ
Οι υποψηφιότητες του Αρχιπλοιάρχου (Ο) Ι. Βιδάκη ΠΝ ε.α. και Αντιπλοιάρχου (Ε) Π. Σταμάτη ΠΝ ε.α. για τις θέσεις Προέδρου – Αντιπροέδρου δεν γίνονται αποδεκτές διότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παραγ. 2 του ΝΔ 1171/72 όπως έχει διορθωθεί με το άρθρο 14 του Ν 1911/1990 δικαίωμα ανακήρυξης σε υποψήφιους Προέδρους – Αντιπροέδρους και εκλογής έχουν οι Αρχιπλοίαρχοι και οι Ανώτεροι Αξιωματικοί ΜΟΝΟ εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι βαθμού Αντιναυάρχου και Υποναυάρχου. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν ήδη 6 υποψήφιοι βαθμού Αντιναυάρχου – Υποναυάρχου, οπότε δεν υπάρχει η προϋπόθεση για εκλογή Αρχιπλοιάρχων ή Ανωτέρων
ΜΑΧΙΜΟΙ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ (έως 2 σταυροί)
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών - Υποναύαρχος εα ΠΝ
2) ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος - Αντιναύαρχος εα ΠΝ
3) ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος - Υποναύαρχος εα ΠΝ
 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΧΗΜΙΚΟΙ (έως 1 σταυρός)
1) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης - Υποναύαρχος (Μ)εα ΠΝ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (έως 1 σταυρός)
1) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος - Αντιναύαρχος (Ο) εα ΠΝ
2) ΜΕΘΟΔΙΟΣ Αναστάσιος - Αντιναύαρχος (Ο) εα ΠΝ
3) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος - Υποναύαρχος (Ο) εα ΠΝ
 
ΙΑΤΡΟΙ (έως 1 σταυρός)
1) ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος-  Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα ΠΝ
2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας - Υποναύαρχος (ΥΙ) εα ΠΝ
 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (έως 1 σταυρός)
1) ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος - Πλοίαρχος ΛΣ εα
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε), πρώην ΠΥ-ΠΤ, ( έως 3 σταυροί).
1) ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος - Πλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ - Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ
3) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία - Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
4) ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης - Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
5) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος - Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
6) ΔΕΔΗΣ Δημήτριος - Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
7) ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος - Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
8) ΚΟΥΛΙΖΟΣ Αντώνιος - Πλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
9) ΚΟΦΑΣ Γεώργιος – Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
10) ΝΕΣΟΥΔΗΣ Σωτήριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
11) ΠΑΠΑΔΑΣ Στέργιος –Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
12) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης - Πλωτάρχης (Ε) εα ΠΝ
13) ΧΕΛΑΣ Γεώργιος - Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
3.  Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει και αφού έλαβε υπόψιν του τα σχετικά και τα ανωτέρω ανακηρύσσει τους παραπάνω αναφερόμενους υποψηφίους για τις εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ της 20ης Μαρτίου 2016.
 
*** Κατεβάστε τα έγγραφα παρακάτω: ***
...
...
 
Ισχύουσες διατάξεις & διαδικασίες Πίνακας Υποψηφίων Σύσταση Εφορευτικών Επιτροπών
pdf 50 pdf 50 pdf 50

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
 
 
Βιογραφικό Αντιπλοιάρχου (Ε) Π.Ν. ε.α. Δημητρίου Δέδη του Γεωργίου
 
EAAN dedis ekloges 2016 280x384Γεννήθηκα το 1961 στην Αθήνα, με καταγωγή από την Ροδόπολη Σερρών και προέρχομαι από οικογένεια Μακεδονομάχων. Ο παππούς μου και συνονόματός μου ήταν συνεργάτης του Ίωνος Δραγούμη κατά τον Μακεδονικό Αγώνα.
Το 1976 εισήλθα στη ΣΔΥΝ του Πόρου. Απόφοιτος Λυκείου, μιά και αποφοίτησα το 1991, σε ηλικία 30 ετών, πηγαίνοντας 3 χρόνια νυκτερινό λύκειο ταυτόχρονα με την υπηρεσία μου στο Υ/Β Τρίτων.
Υπηρέτησα: 19 χρόνια στα Υ/Β Γλαύκος, Τρίτων, Παπανικολής S-114, στην Βάση Υ/Β, 5 χρόνια σε πλοία επιφανείας Α/Τ Κουντουριώτης (πρώτη μου υπηρεσία), ΤΠΚ , Μπλέσσας, Ν/Α Θάλεια (Α' μηχανικός). Στην Κύπρο, στο ΓΕΝ και τέλος στην ΕΥΠ, όπου με αίτησή μου αποστρατεύτηκα το 2010. Υπηρέτησα στο Π.Ν συνολικά 33 χρόνια, 6 μήνες και 22 ημέρες (ίσως τίτλος του βιβλίου το οποίο γράφω και ελπίζω να εκδόσω μέσα στο 2016).
Είμαι παντρεμένος με την Μαρίνα Κατσαλούλη-Δέδη και έχω 2 παιδιά, τον Γιώργο 34 ετών και την Κατερίνα 23 ετών.
Το 2011 εξελέγην στο ΔΣ του Ε.Σ.Υ και το 2012 στο ΔΣ του ΠΜ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν. Επανεξελέγην το 2014 και στα δύο Δ.Σ.
Δέσμευσή μου είναι ότι, εάν εκλεγώ γιά το ΔΣ της Ε.Α.Α.Ν θα παραιτηθώ από τα ΔΣ των δύο Συλλόγων, αλλά και εάν δεν εκλεγώ το 2017 πού λήγει η θητεία μου δεν θα θέσω καμμία υποψηφιότητα όντας 2 φορές εκλεγμένο μέλος.
ΑΘΗΝΑ, 04/01/2016
 
...
 
 Βιογραφικό Αντιπλοιάρχου (Ε) Π.Ν. ε.α. Εμμανουήλ (Μανώλη)  Αναγνωστάκη του Ανδρέα
υποψήφιου μέλους για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΑΑΝ στην κατηγορία Ειδικοτήτων (Ε)
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμανουήλ Αναγνωστάκης του Ανδρέα. Μέλος Δ.Σ. ΕΑΑΝ. 
 
EAAN anagnostakis ekloges 2016 407x476Γεννήθηκα το 1959 στο Γεράνι Χανίων, είμαι έγγαμος και κατοικώ στην Αθήνα.
Το 1974 εισήχθην στη Σ.Δ.Υ.Τ.Ε.Ν και αποφοίτησα το 1977 με την ειδικότητα του Τεχνίτη Πυροβόλων (Τ/ΠΒ.)
Ως Μόνιμος Υπαξιωματικός και Ανθυπασπιστής  υπηρέτησα  στο ΚΕΠΑΛ, ΔΝΟ/ΝΚ, Α/Τ Μιαούλης,  Α/Τ Σφενδόνη, Φ/Γ Μακεδονία και Διοίκηση Ελικοπτέρων.  
Τo 1981 μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα στη JUSMAG  Greece, μετέβη στις ΗΠΑ όπου φοίτησα επιτυχώς σε σχολεία σχετικά με την ειδικότητα μου και από το 1988 έως το 1990 τοποθετήθηκα στη «SIMA NAVAL STATION» (Norfolk Virginia USA) στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής προσωπικού  μεταξύ των Ναυτικών Ελλάδος – ΗΠΑ.   
Ως αξιωματικός (Ε) υπηρέτησα στο Μ.Π. ΕΒΡΟΣ ως Ύπαρχος, στο ΓΕΝ/Β4 «Διεύθυνση Στρατολογίας» (Β4) ως τμηματάρχης 3ου τμήματος και στο ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ «τμήμα Σταδιοδρομίας». 
Αποστρατεύτηκα το 2012, με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου (Ε), μετά από 37 έτη υπηρεσίας στο ΠΝ. 
Φοίτησα με επιτυχία σε όλα τα προβλεπόμενα σταδιοδρομικά και σχολεία της ειδικότητας μου και κατά την μετεκπαίδευση του στις ΗΠΑ, έλαβα τα παρακάτω πτυχία και εξειδικεύσεις : American Language Course (San Antonio TX), Naval Gunnery School Class “A” (Great Lakes IL), Basic Electricity and Electronics Class “Α” (Great Lakes IL), Gun Ammunition Safety (San Diego, CA), 3’’/50 Cal. RFTM Power Drive Course (Virginia Beach VA), Gun Battery Alignment Course (Virginia Beach VA), CIWS PHALANX Intermediate Maintenance Course (Norfolk VA).
Σήμερα είμαι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΝ και μέλος του ΔΣ του ΜΤΝ. Επίσης είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αθηναίων και γραμματέας του πολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου «Προοδευτική Ένωση Βοτανικού – Ρουφ».
 
 
...
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Π.Ν.ε.α. Σπυρίδωνα Περβαινά
Τηλέφωνο 6932420089   e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
EAAN pervenas ekloges 2016 347x430Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Ονομάσθηκα  Σημαιοφόρος Μάχιμος απόφοιτος της Σ.Ν.Δ. το 1961. Αποστρατεύτηκα το 1993 .  
Υπηρέτησα  κυρίως σε Υ/Β. Διετέλεσα Κυβερνήτης σε Α/Τ και Υ/Β , Επιστολεύς/Διοικητής Υ/Β και Διοικητής ΣΝΔ. Υπηρέτησα σε επιτελικές θέσεις  στο ΓΕΝ  και  στον AFSOUTH στην Νεάπολη Ιταλίας. Απόφοιτος ΣΕΘΑ. Μετά την αποστρατεία μου εργάσθηκα  ως SECURITY OFFICER στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ , μέχρι τον Ιούλιο του 2008. Την περίοδο 2007-2010 διετέλεσα Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ιλοθέης. Ασχολήθηκα επί μακρόν με τα θέματα των αποστράτων και διετέλεσα Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Υ/Β  1997-2005  ,  Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ 2001-2004 και 2007-2010 και Πρόεδρος της ΕΑΑΝ από το 2010 μέχρι σήμερα.  
Εργάσθηκα σκληρά και ως Πρόεδρος του Συντονιστικού για την μη διάλυση της ΕΑΑΝ , για την σύσφιγξη των δεσμών με τις Ενώσεις/Συλλόγους ΝΠΙΔ ενδιαφέροντος Π.Ν. και την προάσπιση των συμφερόντων των αποστράτων του Π.Ν. και του Λ.Σ.

 

 

sigjrr