ΠΜ / ΣΑΣΥ / ΠΝ - Ανακοίνωση ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι