1. (2 Φεβ. 2015) Ανακοίνωση υπ. Αριθ. 5/15 ...
.... Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών συναντήθηκε το πρωί της 31ης Ιανουαρίου 2015 με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο, κατόπιν πρόσκλησης του κ. Υπουργού......

2. (3 Φεβ. 2015) Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Σχεδίου Νόμου & ΚΥΑ Μισθολογίου.
.... 1. Συγκροτείται επιτροπή μελέτης - σύνταξης - εκπόνησης σχεδίου Νόμου και ΚΥΑ προκειμένου να αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ που αφορούν στην αποκατάσταση του μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σ.Α., Λ.Σ. και ΕΛ.ΑΚΤ. των ε.ε. και ε.α., στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ως τα καθοριζόμενα στα (α) έως και (γ) σχετικά και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν.3068/2002 (εκτελεστικός νόμος του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος).....

3. (19 Φεβ. 2015) Προτεινόμενες Τροπολογίες Συντάξεων προς ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
.... 1.-Σας γνωρίζουμε οτι το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών συμφωνεί με το από 19-02-2015 υπόμνημα των Αποστράτων μελών της επιτροπής (ΕΑΑΣ –ΕΑΑΝ –ΕΑΑΑ), που συστάθηκε για να εισηγηθεί τις οικονομικές αποκαταστάσεις καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ.
2.-Το εν λόγω υπόμνημα περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τις άδικες περικοπές που έχουν υποστεί οι Απόστρατοι και που θα πρέπει να αποκατασταθούν, πέραν της πλήρους συμμόρφωσης με τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ......

Downloads

Ανακοίνωση υπ. Αριθ. 5/15 .............................. [ pdf ]

Συγκρότηση Επιτροπής ................................... [ pdf ]

Έγγραφο του Συντονιστικού προς ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ .. [ doc ]

Προτεινόμενες Τροπολογίες .............................. [ pdf ]