emblhma espea-1-1

ΠΡΟΣ  : κ. Δκτή ΝΒΝΕ (ΤΓΝ 1040)                                      Αρ. Πρωτ. 160/2014

 Αθήνα, 20 Ιουν 2014

ΚΟΙΝ   : - Α/ΓΕΝ

   - ΠΟΕΣ

ΘΕΜΑ :  Είσοδος σε Παραθεριστικά κέντρα των ΕΔ

ΣΧΕΤ  :  Φ.440.1/2/210118/Σ.122/10-1-2014/ΓΕΝ/Β3-VI

κε Διοικητά.

Σύμφωνα με το σχετικό επιτράπηκε η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και η ελεύθερη είσοδος των εν ενεργεία στελεχών και των προστατευόμενων μελών τους σε όλα τα κέντρα παραθερισμού των ΕΔ (ΚΑΑΥ-ΘΑΝ-ΚΕΔΑ), ανεξαρτήτως κλάδου και εφόσον στο συγκεκριμένο νομό δεν υφίσταται παραθεριστικό κέντρο του κλάδου τους.

Παρ΄ όλ΄ αυτά, μέλη μας - Υπαξιωματικοί του ΠΝ, όπως μας εγνώρισαν δια αλληλογραφίας, στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο ΘΑΝ (Αγία Μαρίνα Αττικής) τους απαγορεύτηκε η είσοδος, προφανώς από άγνοια των σκοπών της πύλης της ανωτέρω σχετικής.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τα ανωτέρω και είμαστε σίγουροι ότι η παρέμβασή σας θα παράξει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και θα επιτραπεί εφεξής η είσοδος στα ανωτέρω στελέχη Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του ΠΝ, την περίοδο μάλιστα αυτή που το ΘΑΥΝ (Σκαραμαγκάς Αττικής) δεν διατέθηκε για παραθερισμό.

Ο κ. Α/ΓΕΝ, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και επίλυση του προβλήματος.

Η ΠΟΕΣ, προς την οποία κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν, παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης                     Ράλλης Κωνσταντίνος

                                                                                          Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)                  Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ)

 

 

------------------------------------ ////////////////////// ------------------------------------

 

 

Αρ. Πρωτ. 185/2014

Αθήνα, 08 Ιουλ 2014

ΠΡΟΣ : κ. Α/ΓΕΝ

ΚΟΙΝ : ΑΝΥΕΘΑ, ΝΒΝΕ, ΠΟΕΣ

ΘΕΜΑ : Είσοδος στο ΘΑΝ

ΣΧΕΤ :        α. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 160/20-6-2014 έγγραφό μας

β. Φ.440.1 /2/210118/Σ. 122/10-1 -2014/ΓΕΝ/Β3-VI

γ. Απόφαση υπ' αριθμ. 119 της 28ης/10-9-2013 συνεδρίασης ΑΝΣ

δ. (WAA) 011423Ζ Ιουλ 2014 σήμα ΓΕΝ

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Επανερχόμενοι σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σχετικό (α) έγγραφό μας, καθόσον το πρόβλημα παραμένει και η θερινή παραθεριστική περίοδος εξελίσσεται, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε τα εξής:

-     Σύμφωνα με το σχετικό (β) επιτράπηκε η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και η ελεύθερη είσοδος των εν ενεργεία στελεχών και των προστατευόμενων μελών τους σε όλα τα κέντρα παραθερισμού των ΕΔ (ΚΑΑΥ- ΘΑΝ-ΚΕΔΑ), ανεξαρτήτως κλάδου και εφόσον στο συγκεκριμένο νομό δεν υφίσταται παραθεριστικό κέντρο του κλάδου τους.

-     Με τη σχετική (γ) καταργήθηκε (δεν υφίσταται πλέον) το Θέρετρο Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΥΝ) με παράλληλη κατάργηση ΚΟΛ και Διοικητικού Συμβουλίου.

-     Ήδη τα οικήματα που ευρίσκονται στο (ήδη κατηργημένο ΘΑΥΝ και νυν) ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠ0ΥΛΟΣ έχουν παραχωρηθεί, και ορθώς στα πλαίσια μέριμνας του προσωπικού, σε στελέχη που αντιμετωπίζουν, λόγω της κρίσης, οξέα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, προς ανακούφισή τους.

-     Με το σχετικό (δ) σήμα, το οποίο προφανώς προκλήθηκε με το (α) όμοιο έγγραφό μας, θα διατεθούν για παραθερισμό, και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών αρχής γενομένης από τη 14-7-2014, δέκα (10) οικήματα εντός της ανωτέρω ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, τα οποία δεν είχαν διατεθεί μέχρι την έκδοση του εγγράφου μας.

-     Η ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και συγκεκριμένα το Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού (όπως μετονομάστηκε το ΘΑΥΝ, μετά την κατάργησή του), δεν διαθέτει αυτά που διαθέτει το ΘΑΝ (παραλία, εστιατόριο, ψησταριά, καφετέρια, μίνι μάρκετ, ζαχαροπλαστείο, σινεμά, ναυαγοσώστη κλπ) για ασφαλή και αξιοπρεπή παραθερισμό των Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών του ΠΝ, που τυχόν επιλέξουν να παραθερίσουν εκεί. Μετά τα παραπάνω φρονούμε ότι δεν δικαιούμαστε να μιλάμε για «υπαρκτό» παραθερισμό, αλλά για «εικονικό» παραθερισμό.

-     Ο αριθμός των Υπαξιωματικών του ΠΝ είναι υπερδιπλάσιος των Αξιωματικών του ΠΝ και παρ' όλα αυτά δεν μπορούν, παρότι το σχετικό (γ) το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα και δεν επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών, αλλά τυγχάνει δεσμευτικό και απόλυτο, να προσεγγίσουν και να εισέλθουν στο ΘΑΝ, το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο των ε.ε. και ε.α. Αξιωματικών - Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ειλικρινά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους για τους οποίους οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί δεν μπορούν να εισέλθουν (όχι να παραθερίσουν, αλλά να κάνουν χρήση της παραλίας, ψησταριάς, καφετέριας κλπ) στο ΘΑΝ, έναντι των Αξιωματικών - Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων που ήδη το πράττουν, αλλά και πληθώρα άλλων ξένων προς το ΠΝ ατόμων που συνοδεύονται από τους παραπάνω, και πώς η είσοδός τους θα εμφανίσει περαιτέρω σημεία κορεσμού στη λειτουργία της. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το πρόβλημα πηγάζει από το βαθμό που φέρει ο χρήστης του παραθεριστικού κέντρου, αλλά από αντικειμενικές δυσκολίες που οφείλουμε όλοι μας να σεβαστούμε. Εάν είναι έτσι ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες και γιατί δεν μπορεί να επιμεριστεί ο αριθμός των εισερχομένων;

Τέλος και αναφορικά με τις λοιπές Μονάδες που διατίθενται για τον παραθερισμό των Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών καταλαβαίνουμε, δυστυχώς, ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. τον περασμένο Νοέμβριο για τον Παραθερισμό των Στελεχών του 2014, δεν πάρθηκε καμία απόφαση και δεν έγινε κανένας προγραμματισμός για τον παραθερισμό της «ραχοκοκαλιάς του ΠΝ». Υπενθυμίζουμε δε ότι οι πέντε (5) Φάροι [από τους συνολικά είκοσι δύο (22)] που διατίθενται στους Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς είναι πάρα πολύ λίγοι για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες και το ΚΕ ΠΟΡΟΣ θα δεχτεί για προπαίδευση στα μέσα Ιουλίου 2014 προπαιδευόμενους ναύτες, με αποτέλεσμα όπως γνωρίζετε καλά να δημιουργηθεί πρόβλημα στους παραθεριστές, αλλά και να εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται αυτό (το ΚΕ ΠΟΡΟΣ) ως παραθεριστικό κέντρο.

Θεωρούμε ότι μπορεί να δοθεί λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα και, κατ' επιταγή και σε εκτέλεση του σχετικού (β), να επιτραπεί εφεξής και μέχρι του πέρατος της παραθεριστικής περιόδου η είσοδος στους Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς στη ΝΒΝΕ/ΘΑΝ. Ας το προσπαθήσουμε, έστω και πιλοτικά.

Η κα ΑΝΥΕΘΑ, προς την οποίαν κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παρέμβασή της.

Η ΠΟΕΣ, προς την οποία κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν, παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης                     Ράλλης Κωνσταντίνος

                                                                                           Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)                  Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ)

 

 

 Download  -->  -->  -->               pdf1                pdf2