ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

 

 

Αρ. Πρωτ. 016

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014, η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων Υπαρχηγού Στόλου στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Καθήκοντα Υπαρχηγού Στόλου παρέλαβε ο Υποναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Κονιδάρη ΠΝ. Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Αρ. Πρωτ. 017

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 301 // 13-03-2014  τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2014 έκρινε:

            α.         «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους:

                        (1) Μάχιμοι:

(α)       Σάγος  Γεώργιος

(β)       Τσερκέζογλου  Αναστάσιος

(γ)        Μικρός  Ευθύμιος

(δ)       Αγγελόπουλος  Ιωάννης

(ε)        Παναγιωτόπουλος  Μιχαήλ

(στ)      Κόντης  Μενέλαος

(ζ)        Πελεκανάκης  Γεώργιος

(η)       Πετράκης  Στυλιανός

                        (2) Μηχανικοί:

(α)       Δερμεντζούδης  Μαρίνος

(β)       Στελιουδάκης  Εμμανουήλ

(γ)        Αλεξόπουλος  Αριστείδης

                        (3) Οικονομικοί:

(α)       Πέτσος  Νικόλαος

(β)       Πούλιος  Γεώργιος

            (4) Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός  Αναστάσιος

            (5) Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Διαμαντάκη-Κούτσου  Ιωάννα

β.         «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Πλοιάρχους:

                        (1) Μάχιμοι:

(α)       Γρυπάρης  Ευστάθιος

(β)       Μονιός  Κωνσταντίνος

(γ)        Τσιαντούλας  Λεωνίδας

(δ)       Σινάνογλου  Παναγιώτης

(ε)        Ρουκάς  Περικλής

                        (2) Μηχανικός: Καψοκέφαλος Διονύσιος

γ.         «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» παρακάτω Πλοιάρχους:

                        (1) Μάχιμοι:

(α)       Πέππας  Δημήτριος

(β)       Τσούκας  Δέδες

(γ)        Μακρής  Σπυρίδωνας

(δ)       Μαρκόπουλος  Αθανάσιος

(ε)        Χατζηδάβαρης  Αθανάσιος

                        (2) Οικονομικού: Κουκουλάς  Διονύσιος

2.         Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2014 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

           

α.         Μάχιμοι:

(1)       Πέππας  Δημήτριος

(2)       Τσούκας  Δέδες

(3)       Μακρής  Σπυρίδωνας

(4)       Μαρκόπουλος  Αθανάσιος

(5)       Χατζηδάβαρης  Αθανάσιος

β.         Οικονομικού: Κουκουλάς  Διονύσιος

 

 

Αρ. Πρωτ. 018

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 302 // 13-03-2014  τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2014-15 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α.         Μηχανικοί:

(1)                   Παπανικολόπουλος  Βασίλειος

(2)                   Παινέσης  Γεώργιος

(3)                   Μαυροκέφαλος  Παναγιώτης

(4)                   Ζήσιμος  Αντώνιος

β.         Οικονομικού: Τσιακίρης  Γεώργιος

γ.         Υγειονομικού/Ιατρών:                   

(1)                   Πρωτόπαππας  Δημοσθένης

(2)                   Χριστοφορίδης  Χαράλαμπος

(3)                   Μπουράμας  Δήμος

2.         Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2014-15 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

             

α.         Μηχανικοί:

           

(1)                   Παπανικολόπουλος  Βασίλειος

(2)                   Παινέσης  Γεώργιος

(3)                   Μαυροκέφαλος  Παναγιώτης

(4)                   Ζήσιμος  Αντώνιος

β.         Οικονομικού: Τσιακίρης  Γεώργιος

γ.         Υγειονομικού/Ιατρών:                   

(1)                   Πρωτόπαππας  Δημοσθένης

(2)                   Χριστοφορίδης  Χαράλαμπος

(3)                   Μπουράμας  Δήμος

 

Αρ. Πρωτ. 019

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σήμερα Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, στη Ναυτική Βάση «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, και των μελών του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα Διοικητού ΔΝΕ, παρέλαβε ο Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Δημουλά ΠΝ.

 

Αρ. Πρωτ. 020

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, η τελετή παράδοσης-παραλαβής Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά.

Καθήκοντα Διοικητού της ΣΝΔ, παρέλαβε ο Υποναύαρχος Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Ιωάννη Μαΐστρο ΠΝ. Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, και τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

 

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ