ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013. (OSCE, ODIHR, DCAF, EUROMIL)

Εισαγωγή-Ιστορικό

Ο Οργανισμός Ασφαλείας και Συνεργασίας της Ευρώπης  ιδρύθηκε το 1975 στο Ελσίνκι από 57 χώρες της Ευρώπης, της κεντρικής Ασίας και της νοτίου Αμερικής μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών του οργανισμού έχουν πολλάκις διαβεβαιώσει τους πολίτες των για τον σπουδαίο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, το δημοκρατικό πολίτευμα και την πιστή εφαρμογή των νόμων.

Στην Βαρσοβία είναι η έδρα του ODIHR ίδρυμα του OSCE διεθνούς κύρους.

Επί τη ευκαιρία συμπληρώσεως το 2015, 40 χρόνων λειτουργίας  ο OSCE και ο ODIHR θα δέχονται εισηγήσεις –προτάσεις μέχρι 20-12-2014 από τις ενδιαφερόμενες κοινωνίες των πολιτών και των στρατιωτικών οργανώσεων για την τροποποίηση- ανανέωση της CM/Rec 2010 περιλαμβάνοντας εισηγήσεις για την ισχυροποίηση –ανανέωση των μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή των νόμων τόσο στις χώρες τους όσο και στις άλλες χώρες μέλη του OSCE.

Παρόμοια και η διακήρυξη του ΟΗΕ στην Βουδαπέστη το 1994.

EUROMIL

Μοναδικός στρατιωτικός οργανισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ιδρύθηκε το 1972 και έκτοτε λειτουργεί στις Βρυξέλλες με αντίστοιχο γραφείο στην Βόννη για δικαστικές υποθέσεις των μελών και αριθμεί σήμερα 39 οργανώσεις από 26 χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης στρατιωτικών ε.ε και ε.α όλων των βαθμών.

Η χώρα μας συμμετέχει με δύο στρατιωτικές οργανώσεις ε.α αξιωματικών.

 

Μάχεται σε πανευρωπαικό επίπεδο για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών και των κοινωνικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων του στρατιωτικού προσωπικού όλων των βαθμών.

Μέλη του οργανισμού είναι οι δημοκρατικά εκλεγμένες στρατιωτικές οργανώσεις ε. ε. και ε.α στρατιωτικών χωρών της Ευρώπης.

Μη κυβερνητική οργάνωση οικονομικά ανεξάρτητη στηρίζεται στις συνδρομές των μελών της που κυμαίνονται ετησίως ανά μέλος η ελαχίστη 0,27€  για την ΠΓΔΜ εως 1,29 για την Δανία.

Η ετησία συνδρομή καθορίζεται ετησίως από τον OSCE βάσει της οικονομικής ευρωστίας εκάστης χώρας. Για την χώρα μας είναι 0,85€.

Η μοναδική Γερμανική οργάνωση μέλος αριθμεί 193753 μέλη ε.ε. και ε.α. όλων των βαθμών και η ετήσια συνδρομή τους για το 2014 είναι 179771€.

Ο προϋπολογισμός για το 2014 είναι 269000€.

Από το καταστατικό του οργανισμού προβλέπεται η επί μέρους σύσταση περιφερειακών ενώσεων για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων της περιοχής των.

Έτσι δημιουργήθηκε το VISEGRAD GROUP από οργανώσεις  της Πολωνίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Τσεχίας των οποίων στρατιωτικές οργανώσεις είναι μέλη του EUROMIL.

Το FORUMMEDITERRANEANMILITARYASSOCIATION ιδρύθη το 2010 στην Μαδρίτη και υπεγράφη η ιδρυτική πράξη από εκπροσώπους στρατιωτικών της Κύπρου, Ελλάδος, Ιταλίας, Μάλτας, Ισπανίας και Πορτογαλίας. Το 2013 προσετέθη και το Μαυροβούνιο.

[Για την δημιουργία του συμφώνου εργάσθησαν τα μέλη του Δ.Σ του EUROMILτης περιόδου 2004-2008 της Ελλάδος και της Πορτογαλίας.]

Αντίστοιχη περιφερειακή οργάνωση εδημιουργήθη το 2013 από χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου(NorthernGroup).

Στο τριμηνιαίο έντυπο του οργανισμού EUROMILNEWSτου Δεκεμβρίου 2013 υπενθυμίζεται το άρθρο 65 του CM/Rec 2010  των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως το έχουν αποδεχθεί  στο οποίο τονίζεται το αναφαίρετο δικαίωμα των στρατιωτικών για μια αξιοπρεπή σύνταξη και άλλων παροχών.

Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η οικονομική κρίση που έπληξε τις ΗΠΑ προ 7ετίας και μαστίζει την Ε.Ε. από το 2010 με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις χώρες του Νότου και η χωρίς διάκριση περικοπή των στρατιωτικών προϋπολογισμών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την διατήρηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των χωρών.

Χωρίς εμβάνθιση στα αίτια της οικονομικής κρίσης αν είναι ενδογενής ή εξωγενής ουδείς αμφιβάλει ότι οι μειωμένοι προϋπολογισμοί επηρεάζουν δυσμενώς την λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων.

Ιδιαίτερα το στρατιωτικό προσωπικό πληρώνει διπλά την παρούσα οικονομική κρίση.Συμμετέχουμε όπως όλοι οι πολίτες της χώρας μας στις όποιες περικοπές που αλόγιστα διαδέχεται η μία την άλλη αλλά ως μέλη των ενόπλων δυνάμεων καλούμεθα να προσφέρουμε για δεύτερη φορά.

Ζούμε όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό αλλά δεν αντικρύζουμε όλοι τον ίδιο ορίζοντα όπως απεφάνθη ο KonradAdenauer.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες του Νότου από την Κύπρο έως την Πορτογαλία δεν είναι χώρες δεύτερης κατηγορίας.

Μέχρι σήμερα οι στρατιωτικοί των οργανώσεων μελών του Νότου ιδιαίτερα από το 2010 με την ίδρυση του FORUM MEDITERRANEAN MILITARY ASSOCIATION αγωνιζόμεθα για την προώθηση και επίλυση προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Στην 8η συνεδρίαση του FORUM MEDITERRANEAN MILITARY ASSOCIATION   που έγινε στην Λευκωσία τον Απρίλιο του 2013 στα πλαίσια του 107ου συνεδρίου του EUROMILπαρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Κύπρου και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς ετονίσθη η αναγκαιότητα συνεργασίας και η αλληλοενημέρωση επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Η επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις χώρες του Νότου ήταν αντικείμενο ημερίδας στην Αθήνα στις 23.1.2013 από Ευρωβουλευτές της Σοσιαλδημοκρατικής Πτέρυγας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νότου με θέμα  SOUTHINTALK τονίζοντας τα αίτια της κρίσης και προτάσεις για την σταδιακή αποκλιμάκωση.

ΘΕΜΑ : OSCE, ODIHR,EUROMIL  και στρατιωτικές   οργανώσεις  της  Νοτίου  Ευρώπης  σε  ημερίδα  στην  Μαδρίτη.

Ο  EUROMIL σε  συνεργασία  με  τον ODIHR  πραγματοποίησε  την  ημερίδα  του  θέματος  στις  19  Νοεμβρίου  2013  στην  Μαδρίτη  με  συμμετοχή  εκπροσώπων  οργανώσεων  μελών  του  EUROMIL  εκπροσώπων  των  ΥΕΘΑ  των  χωρών  και  υψηλόβαθμα  στελέχη των OSCE και ODIHR.

 Θέμα  της  ημερίδας  ήταν  «Ο  ρόλος  των  στρατιωτικών  ενώσεων  για  την  προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  βασικών  ελευθεριών  του  προσωπικού  των  ενόπλων  δυνάμεων  της  Νοτίου  Ευρώπης».

Παρέστησαν  εκπρόσωποι  15  οργανώσεων  μελών  από  Κύπρο,  Ελλάδα,  Ιταλία,  Ισπανία,   Πορτογαλία   και  Μαυροβούνιο και των ΥΕΘΑ Κύπρου, Μαυροβουνίου και Ισπανίας.

Από  την  Ελλάδα  ο  γράφων  το  παρόν  πόνημα  μέλος  της  ΕΤΑΛ και  ο  Αντπχος  ε.α.  Βασίλειος  Δημητρόπουλος μέλος της ΑΝΕΑΕΔ.

Τα  έξοδα  κινήσεως  και  διαμονής  εκαλύφθησαν  από  τον  ODIHR  και  EUROMIL.

Η χαιρετιστήρια  επιστολή  της  Ελληνίδας Ευρωβουλευτού κυρίας Ελένης  Κοππά του τομέα ασφαλείας της Ε.Ε. την οποία ανέγνωσα εσχολιάσθη  ευμενώς ετονίσθη  μεταξύ  άλλων  ότι  η  χωρίς  διάκριση  περικοπή  των  στρατιωτικών  προϋπολογισμών  θέτει  σε  σοβαρό  κίνδυνο  την  διατήρηση  των  στρατιωτικών  δυνατοτήτων  [DEFENCEREALLYMATTERS].

Στην  ολιγόλεπτη  ομιλία  μου  ανέφερα  μεταξύ  άλλων  τα  εξής.

Οι  στρατιωτικοί  όλων  των  βαθμών  χωρών  της  Μεσογείου  ιδιαίτερα  της  Ελλάδος  είναι  σε  κρίσιμη  κατάσταση, αποτέλεσμα  της  οικονομικής  κρίσεως  και  της  πολιτικής αντιμετωπίζοντας  μεγάλες  περικοπές  και  περιορισμούς  στους  προϋπολογισμούς  αμύνης, μισθούς, συντάξεις και  κοινωνικά  δικαιώματα.

Ο  λανθασμένος  τρόπος  αντιμετωπίσεως  μας  από την  πολιτική  και  στρατιωτική  ηγεσία  είναι  ότι  βλέπουν  τις  δημοκρατικά  εκλεγμένες  οργανώσεις  μας  σαν  αντιπάλους  και  όχι  σαν  συνεργάτες.

Είναι  παράδοξο  για  τους  στρατιωτικούς  των  χωρών  μας  υψηλού  επαγγελματικού  επιπέδου  που  εργάζονται κάτω  από  δύσκολες, επικίνδυνες και  ανθυγιεινές  συνθήκες  για  την  ασφάλεια  των  συμπολιτών  τους  δίνοντας  και  το  αίμα  τους  όταν  χρειασθεί  να  μην  έχουν  το  δικαίωμα  να  προστατεύουν  τον  εαυτόν  τους  όπως  οι  άλλοι  πολίτες  των  χωρών τους.

Η  στρατιωτική  και  πολιτική  ηγεσία  πρέπει  να  αντιληφθεί  ότι  συμπεριφορά  του  προσωπικού  των  οργανώσεων  δεν  έχει  αρνητική  επίδραση  στην  στρατιωτική  πειθαρχεία.

Αντιθέτως, ζώντας  μέσα  στα  στρατόπεδα  διαπιστώνουν  έγκαιρα  τα  εκάστοτε  αναφυόμενα  προβλήματα  και  τα  επιλύουν  συνεισφέροντας  έτσι  στην  ετοιμότητα  ενόπλων  δυνάμεων για  την  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  της  όποιας  καταστάσεως  όταν  απαιτηθεί.

Οι  στρατιωτικοί  σαν  όργανα ασφαλείας  και  πολιτικής  άμυνας  θα  είναι  ικανοί  να  δώσουν  τον  καλλίτερο  εαυτόν  τους  όταν  γνωρίζουν  ότι  οι  οικογένειές  τους  και  τα  προστατευόμενα  μέλη  τους θα τύχουν  της  δέουσας  προσοχής  από  την  πολιτεία.

Ατενίζοντας  με  εμπιστοσύνη  στο  μέλλον  το  μόνο  βέβαιο  είναι  αυτές  τις  αβέβαιες  ώρες  η  ανάγκη  για  περισσότερο  διάλογο  με  την  πολιτική  και  στρατιωτική  ηγεσία  με  την  ελπίδα  για  μια καλύτερη  κατανόηση  μεταξύ  μας  η  οποία  θα  βοηθήσει  στην  επίλυση  των  χρονιζόντων  προβλημάτων.

Λαμβανομένου  υπ όψιν  της  σημερινής  καταστάσεως  εν  όψει  των μελλοντικών  ευκαιριών, την  παρούσα  οικονομική  κρίση  η οποία  κτύπησε  την  περιοχή  μας  ιδιαίτερα  σκληρά, την  μετανάστευση  και  τις  τρομοκρατικές  ενέργειες  προερχόμενες  κυρίως από  τους  νότιους  γείτονές  μας οι  χώρες  της  κεντρικής  και  βόρειας  Ευρώπης  της  Ε. Ε.  χρειάζεται  να  σκεφθούν  πάλι  τον  Νότο  και  να  ασχοληθούν  σοβαρά  με  τα  προβλήματά  μας.

Καθώς  ο  Ουίνστον  Τσόρτσιλ  είχε  γράψει, «Οσο  ωραία  και  αν  είναι  η  στρατηγική  σας  απαιτείται  να  ελέγχονται  συχνά  τα  αποτελέσματά  της» . Και  νομίζω  ότι  ο  Βορράς  είναι  σε  λάθος  δρόμο  σκέψεως  και  ενεργειών  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμοζόμενη  πολιτική  στις  χώρες  της  Μεσογείου.

Τελειώνοντας  εύχομαι  στον  EUROMIL   και  τα  μέλη  του κάθε  επιτυχία  συνεργαζόμενοι  με  τα ανώτερα  κλιμάκια  OOSA  και  ODIHR   της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

To 111ο συνέδριο του EUROMIL θα γίνει τον Απρίλιο του 2015 στην Αθήνα.

Πάνος  Μερτίκας

Σμχος  ε.α  1ης  σειράς  ΣΤΥΑ

PRESIDIUM MEMBER EUROMIL

Επίτιμος  Πρόεδρος   ΣΑΣ

 Download .docx