Ενημερωτικό για τις πιλοτικές δίκες στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις μειώσεις των συντάξεων

Αθήνα, 12.11.2014 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου ( τ. Στρατιωτικού Δικαστή ) και συνεργατών

Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ. 210 - 5241507, Fax: 210 - 5228151, 

Κιν. 6945392850, e-mailkontosbil @ yahoo.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Προς τους κκ. στρατιωτικούς συνταξιούχους

Ενημερωτικό για τις πιλοτικές δίκες στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις μειώσεις των συντάξεων

1. Με σχετικές πράξεις της αρμόδιας Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συζητούνται κατά τη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2014, ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τρεις εφέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων, τις οποίες έχουν ασκήσει ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους, καθώς με τις ως άνω εφέσεις τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την αναπροσαρμογή (μείωση) των καταβαλλόμενων από το Δημόσιο συντάξεων, βάσει των διατάξεων: α) του άρθρου Μόνου του Ν. 3847/2010 (μείωση και περικοπή των επιδομάτων εορτών κ.λ.π.) και β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3865/2010 [παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) από τις συντάξεις από 1.8.2010].
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ασκήσαμε τις υπ’ αριθ. 182, 183 και 184/7.11.2014 παρεμβάσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να εκτεθούν αναλυτικά στο Δικαστήριο και από το γραφείο μας όλα τα επιχειρήματα για την άρση των εν λόγω μειώσεων.
2. Επίσης, με σχετικές πράξεις της αρμόδιας Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συζητούνται κατά τη δικάσιμο της 17ης Δεκεμβρίου 2014, ενώπιον της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστάσεις στρατιωτικών συνταξιούχων, τις οποίες έχουν ασκήσει ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της μείωσης της σύνταξής τους, καθώς με τις ως άνω ενστάσεις τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την αναπροσαρμογή (μείωση) των καταβαλλόμενων από το Δημόσιο συντάξεων, βάσει των διατάξεων: του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3865/2010 [παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) από τις συντάξεις από 1.8.2010]. Προκειμένου, δε, να παρασταθώ κατά την ως άνω δικάσιμο, θα ασκήσω εμπρόθεσμα σχετικές παρεμβάσεις.
3. Περαιτέρω, με πράξεις της αρμόδιας Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκαν πρόσφατα (5.11.2014) αποφασίσθηκε να εισαχθούν στη Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστάσεις πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, τις οποίες έχουν ασκήσει ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της μείωσης της σύνταξής τους (η συζήτηση των οποίων δεν έχει προσδιορισθεί), καθώς με τις ως άνω ενστάσεις τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την αναπροσαρμογή (μείωση) των καταβαλλόμενων από το Δημόσιο συντάξεων, βάσει των διατάξεων: του άρθρου 1 παρ. 10 περ. α΄ του ν. 4024/2011 (μείωση κατά 40% της σύνταξης όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους για το πέραν των 1.000 ευρώ ποσό), του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4051/2012 (μείωση των συντάξεων για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ) κ.λ.π.. Προκειμένου, δε, να παρασταθώ κατά τη συζήτηση των εν λόγω υποθέσεων, θα ασκήσω εμπρόθεσμα σχετικές παρεμβάσεις.
4. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι για την πιλοτική δίκη που έλαβε χώρα ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 5ης Φεβρουαρίου 2014, για την Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ. με βάση τον ν. 4093/2012, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα απόφαση. Όταν εκδοθεί απόφαση και αφού λάβουμε υπόψη τις ρυθμίσεις που θα έχουν ψηφισθεί με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ακολουθήσει ενημέρωση από το γραφείο μας σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες (είτε έχετε ασκήσει έφεση κατά της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης είτε δεν έχετε ασκήσει έφεση). Όσοι δεν άσκησαν έφεση ή αγωγή, για τη διεκδίκηση του συνόλου των αναδρομικών (από 1.8.2012), μπορούν να συμμετάσχουν σε ομαδική αγωγή που θα ασκήσει το γραφείο μας εντός του Δεκεμβρίου 2014.
Αθήνα, 12.11.2014
Με τιμή
Κοντός Βασίλειος

Πηγή: militarylawyer-kontos.gr

κατεβάστε το αρχείο σε   -->   --> [Doc]   -->   -->   [PDF].

................................. ////////// ...............................

 

Ανακοίνωση

Συνάδελφοι :

Ο Σύλλογος προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη του έχει έρθει σε επαφή με τον παρακάτω Δικηγόρο ώστε να προσφύγουν  σε άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση των αναδρομικών από 1.8.2012. Τα έξοδα συμμετοχής σε ομαδική αγωγή και εκδίκασης αυτής, για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ανέρχονται σε 40 ευρώ για κάθε ενάγοντα.

Ακολούθως, η αμοιβή του γραφείου, ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο σε κάθε ενάγοντα.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να απευθύνονται στο σύλλογο μέχρι 15 /7 /2014  ώστε να τύχουν της

μείωσης του ποσοστού ( από 5% σε 3% )

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου ( τ. Στρατιωτικού Δικαστή ) και συνεργατών

Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ. 210 - 5241507, Fax: 210 - 5228151, 

Κιν. 6945392850, e-mailkontosbil @ yahoo.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Το Site του Δικηγόρου Βασ. Κοντού :  http://militarylawyer-kontos.gr/index.php/2013-06-15-08-51-15/28-eaaea4093-2012 

 

18 Ιουνίου 2014

 

Προς τα ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

 

στελέχη των Ε.Δ., ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ. –ΕΛ. ΑΚΤ. και Π.Σ. για τη διεκδίκηση των αναδρομικών λόγω των μειωμένων συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνουν ένεκα της εφαρμογής του ν. 4093/2012

 

1. Όπως είναι γνωστό, με τις υπ’ αριθ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι μειώσεις που  επιβλήθηκαν από την 1.8.2012 λόγω της εφαρμογής του ν.4093/2012 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος.

Συνακόλουθα, η μη χορήγηση των συντάξιμων αποδοχών των ε.α. στελεχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως την 31.7.2012, δεν είναι νόμιμη. Ως εκ τούτου, η άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση των αναδρομικών από 1.8.2012 είναι λίαν πιθανό να έχει θετική έκβαση. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η άσκηση αγωγής εντός διετίας εξασφαλίζει στους ενδιαφερόμενους τη μη παραγραφή των απαιτήσεών τους. Τούτο δεδομένου ότι την 31.7.2014 παραγράφονται οι αξιώσεις του μηνός Αυγούστου 2012 και ούτω καθ’ εξής για κάθε επόμενο μήνα.

Περαιτέρω, την 5.2.2014 εκδικάσθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρότυπη δίκη κατά των πράξεων αναπροσαρμογής σύνταξης που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Μετά την έκδοση της εν λόγω αποφάσεως θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι όσα στελέχη άσκησαν έφεση εντός του 2013 κατά της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007), δεν απαιτείται προς το παρόν να ασκήσουν αγωγή.

2. Τα έξοδα συμμετοχής σε ομαδική αγωγή και εκδίκασης αυτής, για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ανέρχονται σε 40 ευρώ για κάθε ενάγοντα.

Ακολούθως, η αμοιβή του γραφείου, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο σε κάθε ενάγοντα. Αναλυτικά οι όροι της συνεργασίας για την υπόθεση αναφέρονται στο πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης που θα καταρτιστεί μεταξύ μας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπικό αντίγραφο της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007).

β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε προ του Δεκεμβρίου 2012.

γ. Φωτοτυπικά αντίγραφα ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεως, τα οποία να αφορούν το 3ο τρίμηνο (Ιούλιο έως Σεπτέμβριο) του έτους 2012 και το 1ο τρίμηνο (Ιανουάριο έως Μάρτιο) του έτους 2013.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην αγωγή για τη διεκδίκηση των αναδρομικών αποδοχών, που καταβλήθηκαν μειωμένες, παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά (ομαδικά, εφόσον είναι δυνατό) και να μας αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα συνημμένα έντυπα με τα στοιχεία ενάγοντος, την εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και το πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Αθήνα, 18.6.2014

 Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

Για το ενημερωτικό & συνημμένα έντυπα .....  κλικ   εδώ

 

................................. ////////// ...............................

 

 

Προς τα ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

στελέχη των Ε.Δ., ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. και Π.Σ. για τη διεκδίκηση των αναδρομικών λόγω των μειωμένων αποδοχών που λαμβάνουν ένεκα της εφαρμογής του ν. 4093/2012

1. Όπως είναι γνωστό, με τις υπ’ αριθ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι μειώσεις που υπέστησαν τα παραπάνω στελέχη από την 1.8.2012 λόγω της εφαρμογής του ν.4093/2012 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος.

Συνακόλουθα, η μη χορήγηση των αποδοχών των ε.ε. στελεχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως την 31.7.2012, δεν είναι νόμιμη. Ως εκ τούτου, η άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση των αναδρομικών από 1.8.2012 είναι λίαν πιθανό να έχει θετική έκβαση. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η άσκηση αγωγής εντός διετίας εξασφαλίζει στους ενδιαφερόμενους τη μη παραγραφή των απαιτήσεών τους. Τούτο δεδομένου ότι την 31.7.2014 παραγράφονται οι αξιώσεις του μηνός Αυγούστου 2012 και ούτω καθ’ εξής για κάθε επόμενο μήνα.

2. Τα έξοδα συμμετοχής σε ομαδική αγωγή για τη διεκδίκηση των αναδρομικών και εκδίκασης αυτής ανέρχονται σε 40 ευρώ για κάθε ενάγοντα.

Ακολούθως, η αμοιβή του γραφείου, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο σε κάθε ενάγοντα. Αναλυτικά οι όροι της συνεργασίας για την υπόθεση αναφέρονται στο πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης που θα καταρτιστεί μεταξύ μας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπικό αντίγραφο των Φύλλων Μισθοδοσίας μηνών Ιουλίου 2012, Ιανουαρίου 2013 και Ιουλίου 2014, καθώς επίσης και αντίγραφο οποιουδήποτε άλλου Φύλλου Μισθοδοσίας του χρονικού διαστήματος από 1.8.2012 - 31.7.2014 στο οποίο αναγράφονται μισθολογικές μεταβολές του ενδιαφερομένου (προαγωγή, επίδομα χρόνου υπηρεσίας ή άλλα επιδόματα  κ.λ.π.)

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην αγωγή για τη διεκδίκηση των αναδρομικών αποδοχών, που καταβλήθηκαν μειωμένες, παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά (ομαδικά, εφόσον είναι δυνατό) και να μας αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα συνημμένα έντυπα με τα στοιχεία ενάγοντος, την εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και το πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αθήνα, 18.6.2014

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

Για το ενημερωτικό & συνημμένα έντυπα .....   κλικ   εδώ

 

................................. ////////// ...............................

 

Προς τους κκ. στρατιωτικούς συνταξιούχους:

 

Ενημερωτικό για την πιλοτική δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ. με βάση το ν. 4093/2012:

 

Με σχετική πράξη της αρμόδιας Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συζητείται κατά τη δικάσιμο της 5ης Φεβρουαρίου 2014 ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έφεση στρατιωτικού συνταξιούχου (αξιωματικού Λ.Σ. ε.α.), την οποία έχει ασκήσει ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του, καθώςμε την ως άνω έφεση τίθεται το ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος της αναπροσαρμογής (μείωσης) των συντάξεων λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους, βάσει των διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4151/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007, αναδρομικά από 1.8.2012.

       Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ασκήσαμε την υπ’ αριθ. 14/24.1.2014 παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να εκτεθούν αναλυτικά στο Δικαστήριο και από το γραφείο μας όλα τα επιχειρήματα για την άρση της εν λόγω μείωσης.   

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δικαστήριο που είναι αρμόδιο να κρίνει επί των θεμάτων των συνταξιούχων του δημοσίου, μεταξύ των άλλων και των στρατιωτικών συνταξιούχων. Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον είναι θετική, θα έχει αποτελέσματα και για τους λοιπούς θιγόμενους που έχουνασκήσει εμπρόθεσμα έφεση. Όσοι δεν άσκησαν έφεση και εφόσον το Γ.Λ.Κ. δεν αναπροσαρμόσει αναδρομικά τη σύνταξή τους, θα πρέπει να καταθέσουν αγωγή μέχρι τον Ιούλιο του 2014.   

 

2. Όπως έχει γίνει γνωστό, η  Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει ότι μειώσεις που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους αντίκεινται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Όμως, επειδή δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση, δεν γνωρίζουμε το εύρος της παραπάνω κρίσης, καθόσον είχε προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης η υπουργική απόφαση που καθόριζε τον τρόπο παρακράτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από 1.8.2012 έως 31.12.2013.    

 

3. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι οι ενστάσεις που έχουν ασκήσει συνάδελφοι ε.α. σε συνεργασία με το γραφείο μας (για την επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, για τις μειώσεις των συντάξεων από την 1.11.2011 σε ποσοστό 40% ή 20%, για την επαναχορήγηση των επιδομάτων εορτών κ.λ.π.) δεν έχουν εκδικασθεί από το Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μάλιστα, αρκετές ενστάσεις δεν έχουν διαβιβασθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Αθήνα, 25.1.2014

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

 

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών

Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-5228151,

Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς τους κκ. στρατιωτικούς συνταξιούχους:

Ενημερωτικό για την πρότυπη δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την Αναπροσαρμογή των Συντάξεων με βάση το ν. 4093/2012:

Σε συνέχεια της από 25.1.2014 ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε ότι συζητήθηκε σήμερα (5 Φεβρουαρίου 2014) ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έφεση στρατιωτικού συνταξιούχου (αξιωματικού Λ.Σ. ε.α.) κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του, βάσει των διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4151/2013. Στην εν λόγω δίκη παραστάθηκα, μεταξύ άλλων που είχαν ασκήσει παρέμβαση, εκθέτοντας τα επιχειρήματα για την άρση της εν λόγω μείωσης. Επίσης συζητήθηκαν αντίστοιχες εφέσεις συνταξιούχων ειδικών μισθολογίων (δικαστικών, ΝΣΚ, ιατρών ΕΣΥ και καθηγητών ΑΕΙ).

Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο πρότεινε να γίνουν δεκτές οι εκδικασθείσες εφέσεις.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον είναι θετική, θα έχει αποτελέσματα και για τους λοιπούς θιγόμενους που έχουν ασκήσει έφεση. Όσοι δεν άσκησαν έφεση, θα πρέπει να αναμένουν τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση εφόσον το Γ.Λ.Κ. δεν αναπροσαρμόσει αναδρομικά τη σύνταξή τους, θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό ένδικο βοήθημα (αγωγή) μέχρι τον Ιούλιο του 2014.  

Αθήνα, 5.2.2014

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος