Την 6η Φεβρουαρίου και ώρα 14:00  η 1η σειρά γυναικών 1979, διοργανώνει στη ΛΑΕΔ  ( Αίθουσα Αφροδίτη ) παράθεση γεύματος επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 35 ετών από την ημέρα κατάταξης στις τάξεις το Π.Ν.