ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και περί ώρα 12:00, ο δικηγόρος Βασίλης Κοντός (συνάδελφος τ. Στρατιωτικός Δικαστής), θα ευρίσκεται στα γραφεία του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν.» (Π.Μ.Σ.Α.Σ.Υ. Π.Ν.) και της εφημερίδας ΞΙΦΙΑΣ στην οδό Φειδίου 10, για να μας ενημερώσει από κοντά, σχετικά για τους τρόπους διεκδικήσεων για την άρση μειώσεως της σύνταξης μας και την Έφεση που πρέπει να ασκηθεί εντός 60 ημερών, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την Πράξη Αναπροσαρμογής της Σύνταξης μας από το ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012.

Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας.