Τέσσερες φωτογραφίες από το 2004 κατά την περίοδο των εργασιών στα γραφεία του συλλόγου.

Από το αρχείο του Χαράλαμπου Γιακουβάκη.