Στις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012, εξελέγη το νέο Δ.Σ. του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ για την προσεχή διετία το οποίο συγκροτήθηκε  σε σώμα ως ακολούθως:

 

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α.       Βασιλείου    Νικόλαος     Πρόεδρος   

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α.       Ζουπαντής   Ευστράτιος  Αντιπρόεδρος

Υποπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α.       Φιλτικάκη    Ευαγγελία   Γενική  Γραμματέας

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α.       Οβσανιάν    Παναγιώτης Ταμίας

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α.       Ποιμενίδης   Χρήστος      Ειδικός  Γραμματέας

Σημαιοφόρος   (Ε) Π.Ν ε.α        Σοφιανός     Δημήτριος    Αναπληρωτής  Ταμίας

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α        Δέδης          Δημήτριος    Έφορος εκδηλώσεων

 

 

 

Για το Δ.Σ

 

 

H   Γενική    Γραμματέας                                                  Ο Πρόεδρος

 

Υποπλοίαρχος (Ε)  Π.Ν.  ε.α.                                 Αντιπλοίαρχος (Ε)  Π.Ν.  ε.α.

   Ευαγγελία   Φιλτικάκη                                              Νικόλαος Βασιλείου