ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ/ΕΑΑΝ

 

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2012 συνήλθαν στα γραφεία της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) όδος Ι. Παπαρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού- Αθήνα οι κάτωθι:

 

 

 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κεντρικής  ΕΑΑΝ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υποναύαρχος ε.α Μ. Θηραίος ΠΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ : Πλοίαρχος (Ο) ε.α. Ι. Αντωνιάδης ΠΝ

 

Α’ ΚΑΛΠΗ

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν. Γεωργίου ΠΝ

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Δ. Βασιλίκης ΠΝ

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Καρατσώλης ΠΝ

 

Β’ ΚΑΛΠΗ

Πλοίαρχος (O) ε.α. Λάζ. Καραβάς ΠΝ

Σημαιοφόρος(Ε) ε.α. Μ. Μποζίκης ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Β. Σιγανός ΠΝ

 

Γ’ ΚΑΛΠΗ

Πλοίαρχος ε.α. Ν. Γκλεζάκος ΛΣ

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Π.Κεχαγιάς ΠΝ

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Κ. Κωτσάς ΠΝ

Δ’ ΚΑΛΠΗ

Ανθυπ/χος (Ε) ε.α. Σ. Αδάμης ΠΝ

Ανθυπ/χος (Ε) ε.α. Χ. Μπούρας ΠΝ

Σημ/ρος (Ε) ε.α. Χ. Γιακουβάκης ΠΝ

 

Ε΄ΚΑΛΠΗ

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Χρ. Δεληδήμου ΠΝ

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Σπ. Καβαδίας ΠΝ

Ανθυπ/χος (Μ) ε.α. Σ. Σακελλαρίου ΠΝ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Υποπλ/χος (Ε) ε.α. Αθ. Δανιήλ ΠΝ

 

1. Ο Υποναύαρχος ε.α Μ. Θηραίος ΠΝ ως Πρόεδρος

2. Πλοίαρχος (Ο) ε.α. Ι. Αντωνιάδης ΠΝ ως Αντιπρόεδρος

α. Έκαναν έλεγχο πριν την ψηφοφορία στις πέντε (5) κάλπες της ΕΑΑΝ/ΚΕΝΤΡΟΥ και τις εσφράγισαν με λουκέτο.

β. Η ψηφοφορία της ΕΑΑΝ/ΚΕΝΤΡΟΥ άρχισε την 08.15 π.μ. της 25ης Νοεμβρίου 2012 και επερατώθη την 16.40 μ.μ. με κανονική προσέλευση των ψηφοφόρων. Το ίδιο συνέβη και στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ στην Σαλαμίνα , Χανιά , Πόρο , Κέρκυρα , Πάτρα και Θεσαλλονίκη

γ. Εψήφισαν συνολικά 2488 μέλη στην Κεντρική ΕΑΑΝ και τα ανωτέρω Παραρτήματα  Εγκυρα 2433, άκυρα 55,, λευκά 0.

δ. Οι κάλπες της ΕΑΑΝ/ΚΕΝΤΡΟΥ και των ανωτέρω Παραρτημάτων άνοιξαν την 16.00 μ.μ. και αφού διεπιστώθη από τις  Επιτροπές το απαραβίαστό τους, άρχισε η κατάμετρηση των φακέλων.

Βρέθηκαν συνολικά 2488  φάκελοι , όσοι και οι ψηφίσαντες.

ε. Στη συνέχεια ανοίχθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν 2487 ψηφοδέλτια και ένας κενός φάκελλος στην ΕΑΑΝ/ΚΕΝΤΡΟΥ και στα ανωτέρω Παραρτήματα.

στ. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμολογήθηκε κατ΄αύξοντα αριθμό και κατά κάλπη, μονογραφήθηκε από την εφορευτική επιτροπή, ακολούθησε καταμέτρηση και καταγραφή του συνολικού αριθμού σταυρών κάθε ψηφοδελτίου. Προέκυψαν δε τα παρακάτω συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Κεντρική ΕΑΑΝ και τα ανωτέρω Παραρτήματα:

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΑΝ                                         2488

ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ                 2433

ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ                      55

 

 

ΕΛΑΒΑΝ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ)

 

1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος                     330

2) ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος                             881      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3) ΖΩΪΔΑΚΗΣ Αντώνιος                               339

4) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος                       225

5) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης                   415

6) ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων                          1008        ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7) ΤΖΑΡΔΗΣ Εμμανούηλ                               50

 

 

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ  

1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης                   555      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2)  ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος                           889      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

3)  ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος                               470

 

2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ

 

1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος                     785

1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος                   863      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

1) ΒΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης                                    441

2) ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος                               211

3) ΜΑΝΤΑΣ Δημήτριος                                 404

4) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος                            677      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

1) ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος                                    784      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος                   740

3) ΤΖΑΡΔΗΣ Εμμανουήλ                               169

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (1 σταυρός)

 

1) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Δημήτριος                   734

2) ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος                                       935      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) 

 

1)  ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος                             777      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2)  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ               928      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

3)  ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Στυλιανός                          74

4)  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος           757      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

5)  ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Γεώργιος                            173

6)  ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ Νικόλαος                          158

7)  ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος                                  151

8)  ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος                    476

9)  ΠΑΠΑΔΑΣ Στέργιος                                730

10)  ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης                       174

11)  ΤΑΤΣΗΣ Δημήτριος                                206

12  ΤΖΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος                              596

13)  ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Αναστάσιος                     214

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                                                                  Download