ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

1.    Από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι με την ΚΥΑ με αριθμ. Φ.951.1/956/2012 (ΦΕΚ 2753  Β΄/27-9-2012) τροποποιείται η κοινή απόφαση  των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών υπ΄ αριθμ. Φ. 871.1/27 απο 11 Ιαν. 1985 (ΦΕΚ 359 Β΄ /31-5-1985) «Περί βοηθήματος δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού»  ως ακολούθως:

 

        α. Από 1-7-2012 ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5%.

 

        β.   Από 1-7-2012 ο υπολογισμός των κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ για τους εν αποστρατεία μετόχους γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων.

 

2    Αναδρομικές εισφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ θα παρακρατηθούν:

 

        α. Για τον μήνα Ιούλιο 2012 με την χορηγία μερίσματος διμήνου  Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2012 που θα καταβληθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2012.

 

        β. Για τον μήνα Αύγουστο 2012 με την χορηγία μερίσματος διμήνου  Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012  που θα καταβληθεί στο τέλος Δεκεμβρίου  2012.

 

                                         Αντιναύαρχος ε.α. Μ. Κανάρης Π.Ν.

                                              Πρόεδρος ΔΣ / ΜΤΝ