Η παρακάτω ανακοίνωση εστάλει στην Πολιτική Στρατιωτική ηγεσία, κόματα, και φορείς Ε .Δ (Ενώσεις, Σύλλογοι, Σύνδεσμοι εε και εα) 

     Αθήνα    Ιούνιος  2012 

                                    ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

              

ΘΕΜΑ : Επιπτώσεις από το P.S.I. 

   Μετά από πρόσκληση, που απηύθυνε ο ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ εκπρόσωποι των  φορέων ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΣΑΣΜΥΝ, ΚΕΘΑ, ΣΥΣΜΕΔ, ΑΝΕΑΕΔ, συναντήθηκαν στα γραφεία του πρώτου. Το κύριο θέμα της συνάντησης αφορούσε στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΜΤΝ, όπως και τα υπόλοιπα δύο Μετοχικά Ταμεία, και οι αντιδράσεις – ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε, ώστε να επιτευχθεί η αναπλήρωση των απολεσθέντων κεφαλαίων και η βιωσιμότητα – ανάπτυξη των Μετοχικών μας Ταμείων.

    Ο εισηγητής του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, παρείχε ενημέρωση, η οποία προέρχεται από συνάντηση που είχε ο σύλλογος με τη διοίκηση του ΜΤΝ. Ενημερωθήκαμε ότι το ΜΤΝ προτίθεται να προβεί σε διάφορες ενέργειες ενώ ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με δικηγορικό γραφείο για τη διεκδίκηση των απωλειών των αποθεματικών του Ταμείου από το PSI. Επίσης προ PSI το ΜΤΝ είχε κάνει κάποιες αμυντικές κινήσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά στο δικαστικό αγώνα. Αυτό που προς το παρόν είναι σίγουρο είναι η απόφαση του ΜΤΝ  για μια ακόμη μείωση του μερίσματος  κατά 25%. Στη νέα μείωση, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ήδη επιβληθείσες (14% και 8%), η μείωση του  μερίσματος έχει ήδη φτάσει το 41 %. Για το ΕΚΟΕΜΝ υπολογίζεται επίσης μείωση κατά 30%, αλλά δεν είχε ληφθεί σχετική απόφαση.

Μετά την παραπάνω εισήγηση, ακολούθησε εκτενής συζήτηση, η οποία επεκτάθηκε και στο συνολικό διεκδικητικό μέτωπο των δικαιωμάτων των στρατιωτικών. Στο τέλος της συζήτησης, συναποφασίσθηκαν ομόφωνα, τα παρακάτω:

  • Εκφράζουμε την απόλυτη αγανάκτηση των συναδέλφων, αποστράτων και εν ενεργεία στρατιωτικών:
    • Για το κούρεμα τόσο των αποθεματικών των Μετοχικών Ταμείων και των ΝΠΔΔ Ενώσεων Αποστράτων, όσο και των αποθεματικών των ειδικών λογαριασμών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις εισφορές μας. ( ΝΙΝ , ΕΚΟΕΜΝ κλπ) που καταχρηστικά συμμετείχαν τα διαθέσιμα τους στο κοινό  κεφάλαιο της Τ τ Ε.  Η πράξη αυτή συνιστά «νομιμοποιημένη» κλοπή των εισφορών μας, που αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αναπλήρωσης των απωλειών, οδηγεί μοιραία, στην ολοκληρωτική κατάρρευση του προνοιακού Μετοχικού συστήματος των Ε.Δ.
    • Για τις αλλεπάλληλες μειώσεις των μερισμάτων που έρχονται να προστεθούν στις μειώσεις μισθών και συντάξεων, και στη επιβολή νέων φόρων, εισφορών κλπ, μειώνοντας συνολικά και μέχρι στιγμής το ονομαστικό επίπεδο των αποδοχών μας, σε επίπεδα άνω του 60%.
  • Ανησυχούμε ιδιαίτερα ακόμη και για την επιβίωσή μας, αφού στις πιο πάνω μειώσεις αποδοχών διαφαίνεται ότι θα προστεθούν νέες περικοπές, που θα προκύψουν όπως εκτιμούμε ότι έρχονται με τις αυξήσεις στην φορολογία και τις μειώσεις κοινωνικών παροχών (υγεία, παιδεία, παιδικοί σταθμοί κ.α.).
  • Ιδιαιτέρα ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε για τους συναδέλφους στην ενέργεια, που καλούνται να συνεχίζουν να πληρώνουν αυξημένες μάλιστα εισφορές, χωρίς κανείς να μπορεί να τους διασφαλίσει ότι θα λάβουν τουλάχιστον αξιοπρεπές αντίτιμο κατά την αποστρατεία τους.
  • Αποφασίσαμε να προβούμε σε διερεύνηση της δυνατότητος αριθμού δικαστικών διεκδικήσεων.
  •  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από όλα τα Μετοχικά Ταμεία, τις ΝΠΔΔ Ενώσεις Αποστράτων και τις κατά περίπτωση διοικούσες επιτροπές των ειδικών λογαριασμών αυτών , να αναλάβουν άμεσα ενέργειες διεκδίκησης των απωλειών των αποθεματικών τους, ως πρωτογενώς έχοντες έννομο συμφέρον, δηλώνοντας ότι εξετάζουμε την κατ’ αυτών άσκηση ενδίκων μέσων για τις ζημίες που έχουμε ήδη υποστεί, αλλά και επίκειται να υποστούμε στο μέλλον.
  • Συζητούμε διάφορες προτάσεις που κατατέθηκαν για ενέργειες τόσο σε άμεσο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Συμφωνήθηκε η ΑΝΕΑΕΔ χωρίς καθυστέρηση να αναλάβει ενέργειες, για σύγκληση ευρείας συνδιάσκεψης φορέων.

Πιστεύουμε ότι :

Καλούμε μεμονωμένους συναδέλφους αλλά και φορείς συναδέλφων, που προέρχονται από άλλους κλάδους των ΕΔ και ΣΑ, να συντονίσουν μαζί μας τις δράσεις τους.

                                      ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν.Βασιλείου Π.Ν.

Για τον ΣΥΣΜΕΔ  ο Πρόεδρος  Αντισυνταγματάρχης  (ΣΔΓ) Α. Τσουκαράκης

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Ε.Σφακτός

Για την ΚΕΘΑ   Υποναύαρχος ε.α. Ι Ντουνιαδάκης ΠΝ

Για την ΑΝΕΑΕΔ   Α΄ Αντιπρόεδρος Υποπλοίαρχος  ε.α. (Ε) Α. Βλαχοπούλου ΠΝ

                                                 Για την ακρίβεια

                                Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α  Νίκος Βασιλείου ΠΝ

                                         Ο πρόεδρος του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ


Download