Αθήνα 29-03-2012

 

 

ΠΡΟΣ :Υπουργό Εθνικής Αμύνης κο Δ.Αβραμόπουλο

 

 

ΚΟΙΝ  : Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟΚ. κο Ε.Βενιζέλο

             Πρόεδρο Ν.Δ. κο Α.Σαμαρά

             Γενική Γραμματέα της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. κα Α.Παπαρήγα

             Πρόεδρο του ΛΑ.ΟΣ κο Γ.Καρατζαφέρη

             Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ κο Α.Τσίπρα

             Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ κο Φ.Κουβέλη

             Πρόεδρο της ΔΗ.ΣΥ κα Ν.Μπακογιάννη

             Πρόεδρο Ανεξαρτήτων Ελλήνων κο Π.Καμμένο

             Πρόεδρο Κοινωνικής Συμμαχίας κα Λ.Κατσέλη

             Πρόεδρο Αρματος Πολιτών κο Ι.Δημαρά

             Υπουργό Οικονομικών κο Φ.Σαχινίδη

             Αναπληρωτή ΥΠΕΘΑ κο Ι.Ραγκούση

             Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο

             Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ.Χρηστίδη Π.Ν.

             Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο Κ.Σούλη Λ.Σ.

             Λοιπούς Κομματικούς Σχηματισμούς

             Μ.Τ.Ν.-Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Α.

             Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ : Επιπτώσεις από το P.S.I.

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ

 

1.-Με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του P.S.I. στα αποθεματικά του  Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού ( Μ.Τ.Ν.) και της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού ( Ε.Α.Α.Ν.) που αφορούν τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και τού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ όσον αφορά το Μ.Τ.Ν. και τους αποστράτους Αξιωματικούς του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όσον αφορά την Ε.Α.Α.Ν.

2.-Συγκεκριμένα , τα  αποθεματικά των ως άνω Ταμείων διαμορφώθηκαν ως ακολούθως , σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που τους έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ ):

α.-Την 09-03-2012 (προ P.S.I.) το σύνολο των κεφαλαίων των ως άνω Ταμείων ανερχόταν στα ακόλουθα ποσά :

(1).-Μέρισμα Μ.Τ.Ν.                                                             30.689.800,99 Ε

(2).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                                               60.595.062,44 Ε

(3).-Νοσηλευτικό Ιδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)                            9.103.642,87 Ε

(4).-Ε.Α.Α.Ν.                                                                           4.330.058,40 Ε

β.-Την 12-03-2012 , μετά την ολοκλήρωση του P.S.I. η ονομαστική αξία του ενεργητικού των ως άνω Ταμείων  διεμορφώθη στα ακόλουθα ποσά :

(1).-Μέρισμα Μ.Τ.Ν.                                    17.549.856,44 Ε (μείωση 42,81%)

(2).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                      34.651.076,66 Ε (μείωση 42,81%)

(3).-Νοσηλευτικό Ιδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)   5.205.886,66 Ε (μείωση 42,81%)

(4).-Ε.Α.Α.Ν.                                                  2.476.128,90 Ε (μείωση 42,81%)  

γ.-Την 23-3-2012 η τρέχουσα αξία του ενεργητικού των αποθεματικών των ως άνω Ταμείων ήταν :

(1).-Μέρισμα του Μ.Τ.Ν.                               9.385.139,09 Ε (μείωση 69,42%)

(2).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                     18.530.360,78 Ε (μείωση 69,42%)

(3).-Νοσηλευτικό Ιδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)  2.783.952,68 Ε (μείωση 69,42%)

(4).-Ε.Α.Α.Ν.                                                 1.324.159,79 Ε (μείωση 69,42%)

δ.-Διευκρινίζεται οτι το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. είναι ειδικός διανεμητικός λογαριασμός ενισχυτικός του μερίσματος , ο οποίος συστάθηκε πρόσφατα και διανέμει κυρίως τις εισφορές των μετεχόντων σε αυτό (εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) , χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ. Επίσης οτι η εισφορά του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   υπέρ του Ν.Ι.Ν. που είναι τα αποκλειστικά  έσοδά του , χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό Π/Υ , αφορά την κατασκευή/συντήρηση/εξοπλισμό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.) και παρακρατείται ανελλιπώς από το έτος 1947.

3.-Από τα ανωτέρω προκύπτει οτι η ονομαστική αξία των αποθεματικών η οποία όμως ανάγεται σε βάθος χρόνου ,  λόγω της εκ νέου επένδυσης τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ευρίσκεται στο 57,19% της αρχικής τους αξίας , ενώ η τρέχουσα αξία τους που στην ουσία είναι το ποσόν το οποίο μπορεί να εκταμιευθεί στο εγγύς μέλλον ευρίσκεται στο 30,58% της αρχικής.

4.-Η αγανάκτησή μας πηγάζει κυρίως εκ του γεγονότος οτι τα Ταμεία μας  τα οποία είχαν χρηστή διαχείριση και φρόντιζαν αντί να μοιράζουν χρήματα να τα φυλλάττουν για τις επερχόμενες γενεές , υπέστησαν την μεγαλύτερη ζημιά   Ετσι  για άλλη μία φορά  τιμωρούνται οι συνεπείς.

5.-Τα χρήματα τα οποία η ΤτΕ επένδυσε εν πλήρη αγνοία μας δεν είναι χρήματα του Δημοσίου , αλλά χρήματα που προέρχονται από τις εισφορές των Μελών των Ταμείων αυτών.  

6.-Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση αφενός μεν των δεσμεύσεων του πρώην Υπουργού Οικονομικών στην Κυβέρνηση στην οποίαν μετέχετε και εσείς , κου Ε.Βενιζέλου , αλλά και των κανόνων της ηθικής που πρέπει να διέπουν ένα ευνομούμενο Κράτος , ζητάμε την αναπλήρωση των απωλεσθέντων κεφαλαίων μας με τους ακολούθους τρόπους , εκ των οποίων ορισμένοι είναι άμεσης απόδοσης και ορισμένοι θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου :

α.-Αναπλήρωση από τον κρατικό προυπολογισμό , όπως επίμονα ζητούν και άλλα Ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ. , τα οποία έχασαν χρήματα των Μελών τους ή χρήματα του κρατικού Π/Υ που ήταν κατατεθειμένα στην ΤτΕ.

β.-Εξαίρεση των Ταμείων από την υποχρέωση ισοσκελισμένου προυπολογισμού για το τρέχον και το επόμενο έτος , γιατί με την απομείωση των κεφαλαίων τους τα Ταμεία χάνουν έσοδα από τόκους.

γ-Απόδοση του 2% των αποδοχών που πληρώνουν οι εν ενεργεία υπέρ της ανεργείας , στο Μ.Τ.Ν , γιατί οι εν ενεργεία ουδεμίαν ωφέλεια έχουν από το εν λόγω μέτρο.

δ.-Απόδοση του συνόλου ή ενός μεγάλου ποσοστού της κράτησης υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που πληρώνουν οι απόστρατοι , στο Μ.Τ.Ν.

ε.-Απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Εισοδήματος από το Μ.Τ.Ν. ( είναι περίπου 800.000,00Ε το έτος ) και την Ε.Α.Α.Ν. (είναι περίπου 15.000,00Ε το έτος) , μέχρι την ολοκλήρωση του συμψηφισμού με τα απωλεσθέντα κεφάλαια.

στ.-Αναβολή της δημιουργίας του ενιαίου γαι τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. Ταμείου στο οποίο θα εισρέουν όλα τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους  , το οποίο είναι υπό εξέταση και συνέχιση του σημερινού καθεστώτος της κατανομής των εσόδων του κάθε Κλάδου σε κάθε Κλάδο ,  γιατί τα Ταμεία ενδιαφέροντος Π.Ν. έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά  έναντι των άλλων δύο Κλάδων των Ε.Δ.

ζ.-Αποδέσμευση  των Ταμείων μας από την υποχρέωση κατάθεσης των εισπράξεών τους στη Τράπεζα της Ελλάδος , γιατί ουδεμία πλέον εμπιστοσύνη έχουμε στην διαχείριση των δικών μας χρημάτων από την ΤτΕ.

η.-Πώληση στα  Ταμεία μας χωρίς καταβολή του τιμήματος , ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο , ναυτικού κατ αρχήν ενδιαφέροντος και ιστορίας  , μέχρι του ποσού που έχει απωλεσθεί , ώστε αυτά να  αξιοποιηθούν επ ωφελεία των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του Π.Ν. και του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως παράδειγμα θα μπορούσαν  να προταθούν τα κτίρια του Κ.Ε./ΠΟΡΟΣ , της Ν.Δ.Β.Ε. ,  της Δ.Δ.Μ.Ν. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και της Σ.Ν.Δ. , τα οποία εποφθαλμιούν με πολλές πιθανότητες να τα αποκτήσουν άνευ τιμήματος διάφοροι Δήμοι.

θ.-Εγκατάσταση φωτοβολταικών εγκαταστάσεων σε στρατόπεδα του Π.Ν. χωρίς την καταβολή των ειδικών τελών , φόρων κ.λ.π., των οποίων τα έσοδα θα οδεύουν στο Μ.Τ.Ν.

7.-Από τα ανωτέρω προτεινόμενα μέτρα , τα των παραγράφων 6η και 6θ που είναι αρμοδιότητος Π.Ν. , τίθενται υπό την αίρεση εγκρίσεώς τους από το Γ.Ε.Ν.

8.-Επειδή η εύκολη και Κυβερνητικά κατευθυνόμενη λύση είναι η μείωση των μερισμάτων που δίνει  το Μ.Τ.Ν. και αφορά τώρα τους αποστράτους , αλλά και νομοτελειακά και τους εν ενεργεία , σας γνωρίζουμε οτι οι απόστρατοι έχουν ήδη απώλειες των αποδοχών τους που κυμαίνονται περί το 50% , στις οποίες περιλαμβάνεται και η μείωση του Μερίσματος του Μ.Τ.Ν. κατά 8% το 2011 και 14% το 2012 και δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν και άλλα από πράξεις και αμέλειες της ΤτΕ , του Υπουργείου Οικονομικών και παντός   υπευθύνου για   την κατάσταση  που βιώνουν τώρα.  Η μέχρι   τώρα “ ευγενική  “ αντίδρασή των αποστράτων  δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία ή απώλεια μνήμης  ιδίως εν όψει των επερχομένων βουλευτικών εκλογών

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ

 

Οι Ενώσεις/Ομοσπονδίες/Σύνδεσμοι/Σύλλογοι που προσυπογράφουμε την παρούσα    δεν   μπορούμε    να  δεχθούμε την “ λεηλασία “ των Ταμείων  μας, που όπως προείπαμε έγινε στα δικά μας χρήματα και σας ζητάμε οι ενέργειες σας στην αναπλήρωση των απωλεσθέντων να είναι άμεσες.

Σας ενημερώνουμε οτι διατηρούμε το δικαίωμα της κατάθεσης αγωγής κατά της Τράπεζας της Ελλάδος , διεκδικούντες την επιστροφή των κακώς και εν πλήρη αγνοία μας   επενδυθέντων και απωλεσθέντων αποθεματικών των Ταμείων μας .

 

Προς τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτά τα οποία προτίθενται να διεκδικήσουν την ψήφο του Ελληνικού Λαού στις προσεχείς εκλογές απευθύνουμε ωσαύτως την παρούσα επιστολή και τα καλούμε να λάβουν θέση στα αιτήματά μας.

 

Αυτονόητο είναι οτι στο παρόν κείμενο οι φορείς που εκπροσωπούν τους εν ενεργεία προσυπογράφουν  ότι αναφέρεται και αφορά τους εν ενεργεία .

 

 

                                      ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝΔ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ.Μαυρογιάννης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν.Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Ε.Σφακτός

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν.Βασιλείου Π.Ν.

Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ Καλαρώνης Λ.Σ.

Για την ΠΕΑΛΣ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος Σ.Πασσάκος Λ.Σ.

 

 

                                         Για την ακρίβεια

 

                          Αντιναύαρχος ε.α. Σ Περβαινάς Π.Ν.

 

 

                                      Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

Download