Η   ΚΕΘΑ  ο  ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ  και  ο  ΣΥΣΜΕΔ οργάνωσαν ημερίδα με θέμα:

Σταδιοδρομία , Ασφάλιση , Συνταξιοδότηση & αποδοχές των στελεχών των Ε. Δ. προτάσεις λύσεις προοπτικές στις 23 Μαρτίου 2010 στην ΕΣΗΕΑ.

 Αθήνα 23/03/2010

 ΕΣΗΕΑ – Αίθουσα διαλέξεων

 Συμπεράσματα

 

Στην σημερινή μας ημερίδα μας με θέμα: 

«Σταδιοδρομία, ασφάλιση, συνταξιοδότηση & αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων  Δυνάμεων. Προτάσεις, Λύσεις, Προοπτικές»        

 

         Αναδείχτηκαν τα ουσιαστικά προβλήματα των στελεχών των Ε.Δ. που διαρκούν εδώ και δεκαετίες και απαιτούν επιτέλους λύσεις. Σήμερα είναι ακόμα πιο αναγκαία η λύση αυτών των  οξυμμένων προβλημάτων και όχι να απειλούνται περισσότερο τα δικαιώματά τους, στο όνομα της κρίσης και της δημοσιονομικής λιτότητας.    

        Στις παρουσιάσεις που προηγήθηκαν και τις απόψεις που ακούστηκαν επισημάνθηκαν τα ακόλουθα που απαιτούν όπου δει και τα αντίστοιχα μέτρα:

  • Ø  Η αναβάθμιση  των μισθολογικών αποδοχών σύμφωνα με την προσφορά, την ανεξάντλητη  εργασία στις στρατιωτικές μονάδες που ξεπερνάει τον διπλάσιο χρόνο απασχόλησης έναντι κάθε άλλου εργαζόμενου.
  • Ø  Την επικινδυνότητα της αποστολής και τις σκληρές έως άθλιες συνθήκες εργασίας.
  • Ø  Τα σταδιοδρομικά προβλήματα των στρατιωτικών, την αναχρονιστική και ελλιπή νομοθεσία, τις επιπτώσεις (αδικίες και υποβάθμιση) στα ασφαλιστικά ζητήματα.
  • Ø  Η  διαχείριση των μεταθέσεων  και η αναξιοκρατία στο σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών.
  • Ø  Ο ρόλος των Ενώσεων Αποστράτων, η οργάνωση  και η ισχυροποίηση των διεκδικήσεων των εν ενεργεία στελεχών αλλά και των απόστρατων συναδέλφων.
  • Ø  Η απαξίωση που παρατηρείται μεταδικτατορικά για τους στρατιωτικούς με δυσμενείς επιπτώσεις στο ηθικό τους και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

 

Τα παραπάνω και μια σειρά άλλων που ήδη εξετάσθηκαν συνθέτουν το σημερινό πρόβλημα στο χώρο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Απαιτούν συνειδητή και προσεκτική αντιμετώπιση. Ο ρόλος και η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι πολύ σοβαρή για να αντιμετωπίζονται οι στρατιωτικοί με την αντίληψη πως εύκολα χειραγωγούνται, επομένως δεν μας απασχολούν τα προβλήματά τους.  Παράλληλα διαφαίνεται πως μία συλλογική εκπροσώπηση (ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε) καθαρή, προσεκτική, ανόθευτη θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά και στον τομέα της προβολής και επίλυσης των προβλημάτων των ένστολων χωρίς φωνή πολιτών προς όφελος της εθνικής μας άμυνας.  

Πιστεύουμε πως είναι πολύ χρήσιμες τέτοιες εκδηλώσεις και συνεργασίες όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Συνδέσμου  Συνεργασίας Μελών Ε.Δ., Ενώσεων αποστράτων, Συλλόγων Αποφοίτων Σχολών, κ.α.), προς την κατεύθυνση αυτή.

Εδώ είμαστε και θα το επιδιώξουμε.