Συμφώνα με το καταστατικό, παρ. 3 του άρθρου 13, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών την Κυριακή 20 Μαΐου 2018  και ώρα 10:30 στα γραφεία του Συλλόγου Φειδίου 10 στην Αθήνα.
Θέμα της συνέλευσης είναι η ενημέρωση των μελών για την πορεία των συζητήσεων σχετικά με την συνένωση των Συλλόγων ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ  και  ΣΑ/ΣΜΥΝ.
Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη ώστε μετά από συζήτηση και προτάσεις των μελών προς το ΔΣ να παρθούν αποφάσεις για την κοινή ή αυτόνομη πορεία των δύο συλλόγων.
 
 

sigjrr