Στις αρχαιρεσίες της 3ης Δεκεμβρίου 2017, εξελέγη το νέο Δ.Σ. του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ για την προσεχή τριετία το οποίο την 7η Δεκεμβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:


Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α.   Ζουπαντής     Ευστράτιος       Πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α    Δέδης            Δημήτριος        Αντιπρόεδρος
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν ε.α.   Οβσανιάν       Παναγιώτης      Γενικός Γραμματέας
Πλωτάρχης     (Ε) Π.Ν ε.α.   Βασιλάκης      Γεράσιμος        Ταμίας
Σημαιοφόρος  (Ε) Π.Ν ε.α.   Σοφιανός        Δημήτριος        Ειδικός Γραμματέας
Σημαιοφόρος  (Ε) Π.Ν ε.α    Βαπορίδης      Σωτήριος          Αναπληρωτής Ταμίας
Ανθυπασπιστής (Ε) Π.Ν ε.α  Γεροκώστας   Βάϊος               Έφορος εκδηλώσεων


                                       Για το Δ.Σ


Ο Γενικός Γραμματέας                                   Ο Πρόεδρος


Πλωτάρχης (Ε) Π.Ν. ε.α.                     Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.

Οβσανιάν Παναγιώτης                          Ευστράτιος Ζουπαντής

 

το αρχείο σε --> [ Doc ]

 

 
 

sigjrr