ΠΜ / ΣΑΣΥ / ΠΝ - Ετήσια Γενική Συνέλευση μελών ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ 22 Νοε. 2015