Αποφάσεις για Συνέντευξη Τύπου του Συντονιστικού Οργάνου Δράσεων (ΣΟΔ)
 
Ημερομηνία  09 Νοεμβρίου 2015  
                                  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
   Σήμερα κατά την συνεδρίαση του ΣΟΔ αποφασίστηκαν τα ακόλουθα αναφορικά με την Συνέντευξη Τύπου (Σ.Τ.) της 13ης Νοεμβρίου 2015 :
   1.- Η Συνέντευξη Τύπου (Σ.Τ.) θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 στον 7ο Όροφο της ΕΑΑΑ και θα κληθούν όλα τα Μ.Μ.Ε. και δημοσιογράφοι, με μέριμνα όλων των Φορέων που θα μετάσχουν στην Σ.Τ.
   2.- Από πλευράς Αποστράτων και εν Ενεργεία θα την παρακολουθήσουν μόνο οι Πρόεδροι και ένα Μέλος των Δ.Σ. των Φορέων που θα μετάσχουν.  Με μέριμνα της ΕΑΑΑ που είναι οικοδεσπότης θα επιτραπεί η είσοδος, ανάλογα.
   3.- Στο panel θα καθίσουν οι Πρόεδροι των ΕΑΑΝ-ΕΑΑΣ-ΕΑΑΑ-ΠΟΑΣΥ-ΠΕΑΛΣ-Τσουκαράκης-Αντωνιάδης. Συντονισμός από Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου.
   4.- Εισήγηση από Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου ως εξής :
        α.- Φορείς που μετέχουν στην Σ.Τ.
        β.- Γενικά θέματα Άμυνας της Χώρας
        γ.- Μέχρι τώρα επελθούσες μειώσεις
        δ.- Συμμόρφωση με αποφάσεις του ΣτΕ
        ε.- Όχι άλλες μειώσεις στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού
       στ.- Κατάργηση των ηλικιακών νόμων
        ζ.- Πρόγραμμα λοιπών εκδηλώσεων
        η.- Μικρή σε χρόνο τοποθέτηση από το panel
        θ.- Απαντήσεις από το panel σε ερωτήσεις δημοσιογράφων
        ι.- Ολιγόλεπτη τοποθέτηση από Προέδρους των Φορέων που συμμετέχουν στην Σ.Τ. από θέσεως.
   5.- Θα υπάρξει προσπάθεια μετάδοσης με live streaming ή και με ανάρτηση στο YouTube, με μέριμνα του κ. Αντωνιάδη
                                                 Για την ακρίβεια 
                        Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
                                  Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ     
      -->   --> [ .doc ]