Ανακοίνωση ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ

Σας γνωρίζεται, ότι η ΕΑΑΝ στα πλαίσια των προσπαθειών της για βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων, θα προχωρήσει στην τροποποίηση της υφιστάμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ΚΥΑ) 31/1993 (ΦΕΚ 216 τΒ΄), που αφορά: «Εκλογή ΔΣ Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)».

Στο πλαίσιο αυτό θα συγκροτήσει πενταμελή ομάδα εργασίας, με αρμοδιότητα την επεξεργασία του θέματος και οι προτάσεις της θα τεθούν προς έγκριση από το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΝ.

Της ομάδος εργασίας θα προεδρεύει μετά ψήφου ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα  Θεόδωρος Γερούκης  ΠΝ και ως γραμματέας άνευ ψήφου το μέλος του ΔΣ  Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Εμμανουήλ  Αναγνωστάκης ΠΝ.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου μας  που επιθυμούν, να μας προσκομίσουν την Τρίτη στις 29 Απριλίου και ώρα 11:00 στα γραφεία μας  γραπτές προτάσεις, προκειμένου να συν διαμορφώσουμε τις τελικές μας προτάσεις και να τις διαβιβάσουμε προς την  επιτροπή ΕΑΑΝ.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α  Νίκος  Βασιλείου Π.Ν

…>>> Η   ΚΥΑ ( κείμενο )                 …>>> H  KYA ( Εφημ. της κυβ. )