Αναρτάται για ενημέρωση το Έγγραφο ΓΕΝ Φ: 440.1/16/210875//14-2-14., που αφορά παραθερισμό εορτών Πάσχα και Θέρους 2014. Αναλυτικές οδηγίες για τα Μέλη της ΕΑΑΝ, αναρτηθούν με νεότερο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Ν.

          Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι 31 Μαρτίου '14.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της   ---- >  Ε.Α.Α.Ν