Του Αθανασίου Μαυροειδόπουλου

Πλοιάρχου ΠΝ

Ναυτική Επιθεώρηση - Τεύχος 584