Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή την υλοποίηση της Α΄ΦΑΣΗΣ του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Γ΄ Ηλικίας 2013 – 2014 ( 5 διανυκτερεύσεων ), το οποίο θα ισχύσει από 1.10.13 έως 31.12.2013. 

Δικαιούχοι του Προγράμματος με τα προστατευόμενα μέλη τους, είναι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και άνω, είναι δε συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της τέως Εργατικής Εστίας, της Αγροτικής Εστίας και του Ταμείου Νομικών.

 

Link για …. “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”

 


Για τους δικαιούχους: 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 15/09/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.