Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που δεν έχουν έως σήμερα απογραφεί στο Μ.Τ.Ν. να το πράξουν άμεσα ερχόμενοι σε απευθείας συνεννόηση με το ταμείο, καθώς όπως ενημερωθήκαμε, θα υπάρξει σύντομα διακοπή στη χορήγηση των μερισμάτων τους ενώ η περίπτωση επαναχορήγησής τους  θα είναι δυνατή μετά από μακρό χρονικό διάστημα (έως και εξάμηνο).

Σημείωση: Τα ειδοποιητήρια καταγραφής φυσικής παρουσίας – (κλικ) όπως αυτό εδώ - ταχυδρομήθηκαν τον Φεβρουάριο 2013.

Από την ιστοσελίδα του ΜΤΝ και στο link ….

http://www.mtn.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/130-apografi-merismatoyxon-mtn-2013.html

τα παρακάτω …….

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γλάδστωνος 1 – 10677 Αθήνα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Απογραφή Μερισματούχων ΜΤΝ 2013

1. Κατόπιν εντολής της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΝ στη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2013, ανακοινώνεται ότι από 1 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου 2013 θα διενεργηθεί απογραφή μερισματούχων ΜΤΝ με καταγραφή της φυσικής τους παρουσίας στις Τράπεζες όπου πιστώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2013 το μέρισμά τους.

2. Παράλληλα με την ανωτέρω καταγραφή, εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας, θα διενεργηθούν:

α. Έλεγχος / επικαιροποίηση μητρώου μερισματούχων ως προς τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

β. Ειδική απογραφή της κατηγορίας διαδόχων μερίσματος λόγω θανάτου του κυρίως μερισματούχου και συγκεκριμένα: χήρων, άγαμων θυγατέρων, τέκνων ανήλικων που διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα και τέκνων ενήλικων έως την ηλικία των 25 ετών.

Διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω διαδικασία ελέγχου και ειδικής απογραφής δεν αφορά στις Τράπεζες και θα διενεργηθεί με την προσκόμιση ή την αποστολή (με συστημένη επιστολή) των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών στα Γραφεία του ΜΤΝ.

3. Η συμμετοχή των μερισματούχων στις ανωτέρω διαδικασίες είναι υποχρεωτική.

4. Εφίσταται η προσοχή ότι στις περιπτώσεις μερισματούχων που δεν απογραφούν ή δεν ανταποκριθούν στους ανωτέρω ελέγχους έως την καταληκτική ημερομηνία που έχει καθοριστεί, προβλέπεται η διακοπή χορήγησης μερίσματος.

5. Αναλυτικές οδηγίες, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, παρέχονται στο ειδοποιητήριο που θα αποσταλεί από το Ταμείο ατομικά στον κάθε μερισματούχο και παρατίθεται ακολούθως: 

Ειδοποιητήριο απογραφής μερισματούχων ΜΤΝ 2013. 

6. Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 3322053 - 54 – 32 - 43.

Αντιναύαρχος ε.α Μ. Κανάρης ΠΝ

Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ