401Σε ρυθμίσεις προς όφελος των Στρατιωτικών Νοσοκομείων προχωρεί η Κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΕΘΑ:

Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Φαρμακείων προς όφελος των δικαιούχων τους, αποφασίστηκε η διάθεση ποσού 142.600.000 ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τρίτους.

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καράμπελα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα αποφασίστηκε η καταβολή των κάτωθι ποσών βάσει χρονοδιαγράμματος:

- Για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) διατέθηκαν 50.000.000,00 ΕΥΡΩ ως πρώτη δόση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το έτος 2011. Στην συνέχεια και μετά από σχετικό έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών, θα ακολουθήσει χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επομένων ετών.

- Για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα Φαρμακεία των τριών Κλάδων των Ε.Δ. διατέθηκε το ποσό των 92.600.000 ΕΥΡΩ (ΓΕΣ: 22.600.000, ΓΕΝ: 60.000.000, ΓΕΑ: 10.000.000), ενώ παράλληλα έχει υποβληθεί αίτημα, στο Υπουργείο Οικονομικών, για έκτακτη χρηματοδότηση του ΓΕΑ με επιπλέον 13.100.000,00 ΕΥΡΩ.

Η ως άνω απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Κυβερνητικής Πολιτικής για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.