Ο Σύλλογος, λόγω απόλυτης ανάγκης της συνεισφοράς μας  και επειδή εκδηλώθηκε η επιθυμία των συναδέλφων για προσπάθεια κάλυψης της ανάγκης αυτής, θα συνεχίσει να εργάζεται για την συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της ΜΥΡΤΩΣ για όσο χρόνο χρειαστεί.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει και η εναλλακτική λύση της αποστολής ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ προς τον συνάδελφο ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΛΛΗ (βλέπε παρακάτω-αρχικό κείμενο).

(Ακολουθεί το αρχικό κείμενο)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Μετά από αρκετές συζητήσεις συμφωνήθηκε η διαδικασία για την οικονομική ενίσχυση της ΜΥΡΤΩΣ να γίνει ως εξής:

Οι διαμένοντες στην περιοχή της Αττικής συνάδελφοι που επιθυμούμε να συμμετάσχουμε προσερχόμαστε το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 από ώρας 09.00 έως 13.00 στα γραφεία του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και της εφημερίδας ΞΙΦΙΑΣ που βρίσκονται στην οδό ΦΕΙΔΙΟΥ 10 Αθήνα.

Εκεί θα υπάρχει τριμελής επιτροπή που θα καταγράφει το ονοματεπώνυμο του συναδέλφου θα χορηγεί φάκελο στον οποίο θα τοποθετείται η επιλογή του καθενός μας και στην πορεία ο φάκελος θα μπαίνει σε κουτί. Επισημαίνεται πως στον πίνακα που θα σχηματιστεί θα αναγράφεται ΜΟΝΟ η παρουσία και ΟΧΙ το καταβληθέν χρηματικό ποσό.

Μετά το πέρας θα ακολουθήσει έλεγχος των προσελθόντων με τους υφιστάμενους φακέλους που θα ανοιχτούν από την τριμελή επιτροπή.

Οι εκτός περιοχής Αθηνών συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω κίνηση παρακαλούνται να στείλουν ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στο όνομα:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΗΣ

ΠΟΝΤΟΥ 23-25

ΝΙΚΑΙΑ

τ.κ. 184.54