Μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων από τα Μετοχικά Ταμεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος,με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ,η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εντοπίστηκε από την ΠΟΕΣ η οποία ρωτά τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο τι συμβαίνει.
Σε επιστολή της προς τον ΥΕΘΑ η ΠΟΕΣ αποκαλύπτει το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Διαβάστε τι γράφει:

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας    Αρ. Πρωτ. 36/2015
κ. Πάνο Καμμένο Αθήνα,               20 Απρ 2015

ΚΟΙΝ : - ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
- Βουλευτές της ΒτΕ
- Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
- Ενώσεις αποστράτων
- Ομοσπονδίες ΣΑ
- Στρατιωτικοί συντάκτες
ΣΧΕΤ : Η από 20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 41)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με ενδιαφέρον αναγνώσαμε στο υπ΄ αριθμ. 41/20-4-2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την από 20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία στο πρώτο άρθρο αναφέρει επί λέξει: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας......».

Μεταξύ των Φορέων για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

- Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΕΠΑ)
- Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ)
- Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ)
- Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
- Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
- Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
- Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
- Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
- Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)
- Σχολή Υπαξιωματι8κών Διοικητικών (ΣΥΔ)
- Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)
- Πολεμικό Μουσείο (ΠΜ)
- Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
- Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)
- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ)
- Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)
- Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ)
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
- Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
- Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ)
- Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ)
- Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας «ΙΚΑΡΟΣ» (ΟΣΜΑΑ «ΙΚΑΡΟΣ»)

Επειδή σε αριθμό εκ των ανωτέρω φορέων αρκετά μέλη μας είναι μέτοχοι ή/και μέλη των φορέων αυτών (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ κλπ) από την ανάγνωση της ανωτέρω ΠΝΠ δημιουργήθηκαν εύλογα ερωτηματικά σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων τους, και κατ΄ επέκταση των μελών μας, ως ταμειακών διαθεσίμων των αυτών φορέων, έχοντας δε ως παράδειγμα τη διαχείριση και τα παραδείγματα του παρελθόντος (PSI), παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τι ακριβώς συνεπάγεται η υπόψη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων για δεκαπέντε (15) ημέρες, σε ποια επένδυση ακριβώς θα επενδυθούν τα εν λόγω χρήματα και τι ακριβώς θα συμβεί εάν δεν πετύχει η όποια επένδυση; υπάρχουν εχέγγυα μη αποτυχίας ή αντίστοιχη ρήτρα;

Παραμένουμε στη διάθεσή σας και ευελπιστούμε στην απάντησή σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

     

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6972516650

 

Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ...