2015-01-enstoloi

Το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ υποχρεούται το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλλει ως κύρωση σε τέσσερις Ομοσπονδίες και Ενώσεις στρατιωτικών λόγω της μη συμμόρφωσης του προς τις τελεσίδικες και  αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές τις αναδρομικές περικοπές των αποδοχών των στρατιωτικών όλων των Σωμάτων.

 Αυτό αποφάσισε σήμερα με τέσσερις αποφάσεις της η τριμελής Επιτροπή  Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Σωτήρη Ρίζο.
 Εκτός του κ. Ρίζου τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής είναι οι σύμβουλοι Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος και Παναγιώτα Καρλή (η τελευταία είναι εισηγήτρια των υποθέσεων, ενώ μειοψήφησε σε όλες τις αποφάσεις).
 Με την κάθε μια από τις τέσσερις αυτές αποφάσεις του ΣτΕ υποχρεώνεται το υπουργείο Οικονομικών  να καταβάλλει το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια  από τις  τέσσερις Ομοσπονδίες, κ.λπ. των στρατιωτικών.
 Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ περίπου ένα χρόνο πριν (Ιανουάριος 2014) έκρινε ομόφωνα (απόφαση 2192-2196/2014, κ.λπ.), ότι οι ανδρομικές από 1 Αυγούστου 2012 περικοπές των αποδοχών των στρατιωτικών είναι αντισυνταγματικές και υποχρέωσε την Κυβέρνηση να καταβάλει αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών τους και να επαναφέρει το μισθολόγιο στο παλαιό καθεστώς.
 Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις των στρατιωτικών προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της μη συμμόρφωσης της Κυβέρνησης και ειδικά του υπουργείου Οικονομικών στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.
 Το περασμένο έτος η τριμελής Επιτροπή  Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν δέχθηκε τα κυβερνητικά επιχειρήματα, ότι θα αποτελούσε αντικείμενο  διαβουλεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας η αναδρομική αύξηση των αποδοχών των στρατιωτικών στο προς της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς.
 Έτσι οι σύμβουλοι Επικρατείας πέρσι έκριναν ότι οι κυβερνητικές  διαβουλεύσεις  δεν συνιστούν  νόμιμο εμπόδιο για την συμμόρφωση προς την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους στρατιωτικούς, αλλά ούτε σημαίνει ότι δεν μπορούσε η Κυβέρνηση να δρομολογήσει τη διαδικασία της επιστροφής των αποδοχών και την αποκατάσταση του μισθολογίου τους.
 Στην συνέχεια τέθηκε προθεσμία δύο μηνών στο υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθεί προς τις αμετάκλητες απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τους στρατιωτικούς.
 Παρά ταύτα το υπουργείο Οικονομικών δεν συμμορφώθηκε απόλυτα προς τις επίμαχες αποφάσεις  της Ολομέλειας του ΣτΕ, αλλά με το νόμο 4307/2014 και σχετικές υπουργικές αποφάσεις πρόεβη σε μερική προσαρμογή ως προς τις αναδρομικές αυξήσεις σε βάθος χρόνου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.
 Κατόπιν αυτών σήμερα η τριμελής Επιτροπή  Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 18 – 21/2015 αποφάσεις της επισημαίνει ότι με το νόμο 4307/2014 θεσπίζεται ιδιότυπο μισθολόγιο για τους ενστόλους.
 Και αυτό γιατί αναπροσαρμοσμένες  αποδοχές είναι «μεν ανώτερες εκείνων που ελάμβανε το στρατιωτικό προσωπικό υπό την ισχύ του αντισυνταγματικού νόμου 4093/2012, κυμαίνονται όμως σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί πριν την 1 Αυγούστου 2012».
Κατά την άποψη της τριμελούς επιτροπής του ΣτΕ οι ρυθμίσεις αυτές «συνιστούν πλημμελή συμμόρφωση» προς τις περσινές αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
 Αυτό επιβεβαιώνεται, μεταξύ των άλλων, από τον ίδιο το  νόμο 4093/2012 που «προβλέπει μερική, κατά το ήμισυ περίπου, καταβολή», ενώ  παράλληλα αυτό προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, αλλά και από την συζήτηση στην Βουλή.
 Ακόμη, η διαδικασία ψήφισης του επίμαχου νόμου «άρχισε ικανό χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της διαδικασίας  συμμόρφωσης (σ.σ.: του υπουργείου Οικονομικών)  ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου τους ΣτΕ».
 Τα γεγονότα αυτά, σημειώνει η επιτροπή, «επιτρέπουν και επιβάλλουν στον Συμβούλιο  να διαγνώσει την μη συμμόρφωση, χωρίς να είναι ανάγκη να  εξετάσει την συνταγματικότητα του νόμου 4307/2014».
 Κατόπιν όλων αυτών το ΣτΕ έκρινε ότι «συντρέχει επομένων νόμιμος λόγος προσδιορισμού ενός χρηματικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί» στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 Έτσι, η τριμελής Επιτροπή, «συνεκτιμώντας τις εν γένει συνθήκες της μη συμμορφώσεως προσδιορίζει το ποσό της κυρώσεως  σε 50.000 ευρώ» για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση που έχει προσφύγει στο ΣτΕ.
 Παράλληλα, υπογραμμίζεται στις αποφάσεις ότι και μετά την επιβολή των χρηματικών κυρώσεων «παραμένει ακέραιη «η υποχρέωση της διοίκησης (σ.σ.: υπουργείο Οικονομικών) να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».
 Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει η Πανελλήνια  Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), η Πανελλήνια  Ομοσπονδία   Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Α.) και η Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.).
 Αντίθετα, το ΣτΕ απέρριψε για τυπικούς λόγους, την αίτηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και του Συνδέσμου Κίνησης Αξιωματικών Ξάνθης.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr