Μέσα στην εβδομάδα θα μπορούν ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του πρώην ΟΠΑΔ να προχωρήσουν στην απογραφή και την θεώρηση βιβλιαρίου προστατευόμενων μελών χωρίς να επισκεφτούν τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ.
Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό από το ΙΚΑ δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ προκειμένου να ανανεώσουν την ασφαλιστική ικανότητα για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016 και να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας, αφού όλες οι σχετικές διαδικασίες μπορούν να γίνονται από τον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Την ίδια δυνατότητα αυτή έχουν όσοι υπάγονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τ. ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚ).
Τι ισχύει όμως για τα προστατευόμενα μέλη των ασφαλισμένων και την θεώρηση της ασφάλισης τους για το έτος 2015;
Τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι και τέκνα έως 18 ετών) των ασφαλισμένων δικαιούχων περίθαλψης, εξυπηρετούνται από τους παρόχους υγείας χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, έστω και αν δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου/ ΑΜΑ (δηλ. δεν έχουν απογραφεί), αρκεί να επιδείξουν ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο είναι καταχωρημένα.
Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα) των ασφαλισμένων του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ η ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης την Τρίτη 3/3/2015.
Αυτή την εβδομάδα όμως σύμφωνα με πληροφορίες θα τεθεί σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω τις οποίας θα παρέχεται δυνατότητα απογραφής (απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / ΑΜΑ) των προστατευόμενων μελών (συζύγων και τέκνων) που είναι καταχωρημένα σε οικογενειακά βιβλιάρια υγείας με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).
Έτσι όσοι δεν έχουν πάει ακόμη για να απογράψουν τα προστατευόμενα μέλη τους μπορούν να περιμένουν την έναρξη της εφαρμογής ώστε να κάνουν την απογραφή ηλεκτρονικά. Παράλληλα όσοι μπαίνουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ που μπορούν να δουν από τον υπολογιστή τους εάν έχουν ασφάλιση για το 2015 και έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2016 θα δουν την ασφαλιστική ικανότητα των προστατευόμενων μελών τους μετά την απογραφή που θα γίνει ηλεκτρονικά.

Δείτε επίσης προηγούμενο άρθρο μας .....
http://www.xifias-pn.gr/index.php/2011-03-17-06-10-00/epikairotita/297-2015-ama