2014-11-14-1990-92 

Το τεράστιο αν και απλό στην λύση του ζήτημα του ασφαλιστικού των καταταγέντων την περίοδο 1990-92 λύνεται και μάλιστα φθάνει μέχρι ...το 1995. Η Φώφη Γεννηματά εξήγησε πως φθάνουμε στην λύση ενός προβλήματος που δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος.
Διαβάστε και δείτε στο βίντεο τι ανακοίνωσε:

Υπάρχει εξέλιξη θετική. Είναι δύο ζητήματα που τα παλεύουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες με το Υπουργείο Οικονομικών.
Έχουμε στείλει συγκεκριμένες διατυπώσεις. Έχουμε προσπαθήσει να τεκμηριώσουμε το δίκαιο του θέματος και το ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση οικονομική για τα ζητήματα.
Αυτή τη στιγμή έχω τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο Υπουργό, ότι έχουν ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέρηση και αλλαγή στα πλάνα. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε να περάσουμε εμείς στα δικά μας νομοσχέδια εκ του συντάγματος γιατί αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα και άρα μόνο σε συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο και μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να προωθηθούν.
Εμείς τα έχουμε δρομολογήσει, τα έχουμε στείλει, έχουμε πάρει την πολιτική έγκριση για να τα προχωρήσουμε και όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσαμε να πείσουμε και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που με αυστηρότητα λόγω της συγκυρίας εξετάζει το κάθε θέμα και το κατανοούμε αυτό, αυτή τη στιγμή είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι δρομολογούνται. Ελπίζω χωρίς πισωγύρισμα.

2014-11-14-syntaxiodotika

Ποιες είναι οι ρυθμίσεις για τα συνταξιοδοτικά στρατιωτικών και του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας που ανακοίνωσε στην συνέντευξή της στο Onalert.gr η ΑΝΥΕΘΑ Φώφη Γεννηματά;

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

Αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ο χρόνος που μεσολάβησε από την κύρωση των πινάκων επιτυχίας (το έτος 1989) μέχρι την κατάταξή τους στα Σώματα αυτά με τηνκαταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών,δίδοντας τη δυνατότητα να διευθετηθεί μία συντελεσθείσα αδικία, με παράλληλη εξισορρόπηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό της επιπλέον δαπάνης από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.Προβλέπεται, σε ένδειξη αναγνώρισης του έργου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ότι η υπηρεσία των προσώπων αυτών σε όλες τις οργανικές Μονάδες και Υπηρεσίες προσμετράται, έως και 5 έτη, στο διπλάσιο, επεκτείνοντας έτσι την παροχή της ανωτέρω δυνατότητας στο σύνολο του προσωπικού. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από την καταβολή τωνανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
Θεσπίζεται η σταδιακή μετάβαση στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην Υπηρεσία από το έτος 1990 και μετά, με αύξηση του χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατά 1,5 έτος για κάθε επόμενο έτος θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, ώστε να μην υπάρξει βίαιη προσαρμογή των προσώπων αυτών, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων τους.
Προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας, προκειμένου να τηρηθούν συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους πολιτικούς συνταξιούχους, εις ένδειξη απολύτου σεβασμού της Πολιτείας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
Αποδίδεται στους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης το ποσότων ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.
Για όσους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών εξομοιώνονται μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους, και για λόγους ίσης μεταχείρισης προς αυτούς,ενσωματώνεται στο συντάξιμο μισθό τους η πάγια αποζημίωση που λαμβάνουν με τις αποδοχές τους, η οποία ήδη έχει ενσωματωθεί στο συντάξιμο μισθό των διπλωματικών υπαλλήλων.
Παρέχεται η δυνατότητα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, που έχουν προσληφθεί ή καταταγεί στο Δημόσιοπριν την 1-1-1983, να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά το χρόνο απασχόλησής τους σε τομείς εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είτε με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε με εξαγορά (όπως ισχύει σήμερα), επιλέγοντας την καλύτερη για την περίπτωσή τους ασφαλιστική λύση.
Δίδεται η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογωνασφαλιστικών εισφορών.
Παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης ως συνταξίμου του χρόνου φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης, μέχρι 2 έτη.
Απλοποιείται ο εξαιρετικά πολυσύνθετος υπολογισμός της σύνταξης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά και επομένως υπάγονται στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού (άρθρο 4 του ν. 3865/2010).
Ρυθμίζεται το θέμα των υπαλλήλων του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και μεταφέρθηκαν στην Eurobank – Ergasias, παρέχοντάς τους το δικαίωμα διατήρησης του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου,προκειμένου να μην διακοπεί η ασφαλιστική συνέχεια των προσώπων αυτών.
Ικανοποιείται πάγιο αίτημα των συνταξιούχων ατόμων με αναπηρία, με την θέσπιση της διάταξης που αφορά στην ισότιμη αντιμετώπιση της ιατρικής γνωμάτευσης της ΑΣΥΕ και αυτής των ΚΕΠΑ, η οποία πλέον λαμβάνεται υπόψη γιατην εξαίρεσή τους από τις μειώσεις των συντάξεων.
Περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει ουσιαστικά την συμβολή των αγωνιστών που έλαβαν μέρος με αυταπάρνηση στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, χορηγώντας ισόβιο μηνιαίοτιμητικό βοήθημα 100 ευρώ ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους στην Πατρίδα. Το βοήθημα αυτό, ως τιμητικό, είναι απολύτως προσωπικό, αφορολόγητο, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αποδεικνύει την προαναφερόμενη συμμετοχή, χωρίς καμία άλλη προϋποθεση
Onalert