Σε ποστοστό 45% από αυτά που δικαιούμαστε σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα επιστρέψουν οι μισθοί μας και στο 100% στους δικαστές.
Στο παραπάνω συμπέρασμα έφτασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μετά από μελέτη των στοιχείων του προσχεδίου του προυπολογισμού για το έτος 2015 και το αναφέρει με όλα τα “αποδεικτικά” στοιχεία σε ανοιχτή της επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

samaras

Αθήνα, 08 Οκτ 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά

Κε Πρόεδρε.
   Μετά την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων, του προσχεδίου για τον προϋπολογισμό του Κράτους, του έτους 2014 και τη δημοσιοποίηση των προβλέψεων που αφορούν στις αποδοχές και συντάξεις των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, επιχειρούμε να αποκαλύψουμε το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής αποκατάστασης και επαναφοράς των μισθών και επιδομάτων μας στη μισθολογική τάξη, μετά την παράνομη αταξία που προκάλεσε ο αντισυνταγματικός Ν.4093/2012, ανασύροντας στοιχεία από παλαιότερους προϋπολογισμούς, αλλά και από πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και επίσημα έγγραφα.
   Από το υπ' αριθ. Φ.47/135455/Σ.2176/19 Σεπ 2014 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφορά στην πρότασή του για το νέο ειδικό μισθολόγιο των Ελλήνων στρατιωτικών και υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, αντιγράφουμε αυτολεξεί το παρακάτω απόσπασμα.
     α. Το συνολικό ποσό επιβάρυνσης του κρατικού Π/Υ από την εφαρμογή του, να είναι στο αντίστοιχο ποσό οροφής που υπήρχε την 31/07/2012, πριν δηλαδή την εφαρμογή του ν.4093/12 ως (ι) σχετικό και σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις του ΣτΕ.
     β. Η επιβάρυνση που προκαλείται στον κρατικό· Π/Υ όσον αφορά μόνο στα ε.ε. στελέχη του ΥΠΕΘΑ είναι της τάξεως των 137 εκ. €.
     γ. Εκ της ανωτέρω προκληθείσης δαπάνης, ποσό της τάξεως των 46 εκ. €, επιστρέφει άμεσα στο Δημόσιο, καθόσον αφορά κρατήσεις υπέρ του, ήτοι: Φ.Ε., Υγειονομική Περίθαλψη, Σύνταξη Δημοσίου, Εισφορά Αλληλεγγύης και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Συνεπώς η πραγματική προκληθείσα δαπάνη είναι 91 εκ. €, από την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και εφόσον αναταχθούν οι μισθοί στην πρότερη μορφή τους.»
   Το ανωτέρω απόσπασμα εκφράζει την επίσημη άποψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συνεπικουρούμενου από τα Υπουργεία Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Αιγαίου, για το βαθμό της επιδιωκόμενης εκ μέρους του συμμόρφωσης στην απόφαση του ΣτΕ, καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται και το οποίο είναι απόλυτα συγκρίσιμο με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

Διαφορές Π/Υ Μισθοδοσίας Στρατιωτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ έτους 2012 και 2013

2014-10-08-diafores-2012-2013

   Τα ανωτέρω ποσά, που προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και αφορούν τη σύγκριση της μισθολογικής δαπάνης για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς του έτους 2012 με το έτος 2013, εκφράζουν το όφελος που είχε ο Π/Υ του Κράτους από τις περικοπές των βασικών μισθών και των επιδομάτων των στρατιωτικών που επιβλήθηκαν με το ν.4093/2012.
   Το όφελος στην πραγματικότητα είναι μικρότερο, αν συνυπολογίσουμε ότι 25% περίπου από το ποσό των 191.000.000 € επιστρέφει άμεσα στα ταμεία του Κράτους καθόσον αφορά κρατήσεις υπέρ του, (Φ.Ε., Υγειονομική Περίθαλψη, Σύνταξη Δημοσίου, Εισφορά Υπέρ Ανέργων και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης). Συνεπώς το πραγματικό όφελος από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 είναι περίπου 143.250.000 €, ποσό που αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος του δημοσίου εάν επανέφερε τους μισθούς των στρατιωτικών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.
   Η σύγκριση των δύο ποσών δείχνει ότι η πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν να επαναφέρει τις μικτές αποδοχές των ε.ε. στελεχών των ΕΔ στο 67% των μικτών αποδοχών του 2012. Το επίπεδο αποκατάστασης των καθαρών μηνιαίων αποδοχών επιτυγχάνεται σε ποσοστό 64% και είναι χαμηλότερο του μικτού λόγω της διαφορετικής δομής του προτεινόμενου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μισθολογίου (υψηλότερες βασικές συντάξιμες αποδοχές).
   Στις ανωτέρω προθέσεις του ΥΠΕΘΑ και το προϋπολογισθέν κόστος επαναφοράς των μισθών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, θα αντιπαραθέσουμε τις σχετικές προβλέψεις του προσχεδίου του Π/Υ του 2014, οι οποίες καταγράφονται ως εξής:
   - 414,7 εκ. ευρώ για καταβολή αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/6/2014.
   - 126,2 εκ ευρώ για καταβολή αυξημένων αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ για την περίοδο από 1/7/2014 έως 31/12/2014.
   Για να διαχωρίσουμε τη δαπάνη υπέρ στρατιωτικών και υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, από τη δαπάνη υπέρ των δικαστών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανατρέχουμε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει την προσθήκη τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ» (μετέπειτα άρθρο 181 του ν.4270/2014) και η οποία αναλύει το κόστος επαναφοράς των μισθών των δικαστών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, αλλά και το κόστος καταβολής των αναδρομικών για την περίοδο από 1/8/2012 μέχρι τη ψήφιση του σχεδίου νόμου. Το επίμαχο απόσπασμα αναφέρει επί λέξει τα εξής:
    «Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού
    1. Ετήσια δαπάνη της τάξης των 69.560.000 ευρώ περίπου (49.400.000 για τους εν ενεργεία και 20.160.000 ευρώ για τους συνταξιούχους) από την αναπροσαρμογή (αύξηση) των προαναφερόμενων μηνιαίων παροχών στους εν ενεργεία δικαστές και κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, καθώς και των συντάξεων των πρώην συναδέλφων τους.
    2. Εφάπαξ δαπάνη από την αναδρομική καταβολή των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διαφορών, που ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την έκδοση της προβλεπόμενης κ.υ.α. και εκτιμήθηκε στο ποσό των 99.760.000 ευρώ.».
   Ομογενοποιώντας τα ανωτέρω ποσά καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα.
    α. Η δαπάνη που αναλογεί στην αναδρομική αποκατάσταση των μισθών των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, από 1/8/2012 έως 31/6/2014, είναι 314.900.000 € (414.700.000 - 99.760.000).
    β. Η δαπάνη που αναλογεί για την ενίσχυση των μισθών των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, για το διάστημα από 1/7/2014 μέχρι 31/12/2014 είναι 91.420.000 ευρώ, (126.200.000 - 69.560.000/2), ενώ το ετήσιο κόστος της αύξησης των αποδοχών υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι 182.840.000 ευρώ. Αν από το ποσό αυτό αφαιρέσουμε το κόστος της αύξησης των συντάξεων που προϋπολογίζεται περίπου στο 1/3 των αποδοχών των εν ενεργεία, τότε προκύπτει ότι το μισθολογικό κόστος της ενίσχυσης των αποδοχών των στρατιωτικών είναι περίπου 121,5 εκ ευρώ, ποσό που είναι μειωμένο κατά 15,5 εκ (137 - 121,5) σε σχέση με τον προϋπολογισθέν κόστος του νέου μισθολογίου που προτείνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κατά 69 εκ (191,5 - 121,5) της δαπάνης που θα απαιτούνταν εάν οι αποδοχές των στρατιωτικών επανέρχονταν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2014.
Κε Πρόεδρε.
Το συμπέρασμα, κατά την άποψή μας, από την ανωτέρω ανάλυση είναι ότι, προτίθεστε να επαναφέρετε πλήρως τους μισθούς και τις συντάξεις των δικαστών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατά 45% τις (καθαρές) αποδοχές των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συμμορφούμενος μερικώς προς τις δικαστικές αποφάσεις της Ανώτατης Δικαιοσύνης.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας


Τσουκαράκης Ανέστης          Μαστρογιαννάκης Χρίστος


Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)               Υπολοχαγός (ΠΒ)

 

6974365800                            6937087925

---> ---> ---> Η επιστολή