ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 – 10677 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία : 10-09-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από τον Ειδικό Λογαριασμό Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν) ανακοινώνεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, σε συνεδρίαση ολομέλειας την 10-9-2014, αποφάσισε όπως οι εκκρεμούσες αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων, να εξετασθούν μετάτην έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), άρθρο 220, παράγραφος 3, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, οι οποίες αναμένονται στο προσεχές διάστημα.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) N. Πέτσος ΠΝ

Διευθυντής ΕΛΟΑΝ