ΠΡΑΚΤΙΚΟ    178      Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

 Θέματα: 1.Παραίτηση Γενικής Γραμματέως του Δ.Σ.

2. Συμπλήρωση  Θέσεως Δ.Σ. με τον Α΄ αναπληρωματικό  από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου .

3. Ανακατανομή Καθηκόντων Γενικού Γραμματέως  και Ειδικού Γραμματέως .

4. Απόφαση μη  συμμετοχής του συλλόγου στις Κινητοποιήσεις στα Χανιά Κρήτης .

5. Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μνήμης της 21ης Απριλίου 1967

6. Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Βύθισης  Α/Τ   ΨΑΡΑ  στην Πάχη Μεγάρων

7. Αποστολή Ευχητηρίων Καρτών για το Πάσχα σε όλους τους Φορείς .

 

Το ΔΣ του συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα :

 

Για το Νο 1 Θέμα      Την αποδοχή της παραίτησης της Γενικής Γραμματέως του Δ.Σ.   ( άρθρο 9  παρ. 5  καταστατικού) Ευαγγελίας  Φιλτικάκη  μετά την παραλαβή επιστολής  της με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2013 .

Για το Νο 2 Θέμα      Την συμπλήρωση της θέσεως στο Δ.Σ.  με τον Α΄ αναπληρωματικό  από τις  αρχαιρεσίες του συλλόγου Σπύρο Καββαδία .(άρθρο 9 παρ,6 καταστατικού)

Για το Νο 3 Θέμα      Την  ανακατανομή καθηκόντων  στο Δ.Σ. όπως Παρακάτω:

Α.         Γενικός Γραμματέας Χρήστος Ποιμενίδης

Β.         Ειδικός  Γραμματέας  Σπύρος  Καββαδίας

Για το Νο 4 Θέμα      Την μη συμμετοχή του συλλόγου στις κινητοποιήσεις στα Χανιά Της Κρήτης ( Ο λόγος , η άρνηση των ΕΑΑ- ΠΟΣ - ΑΚιΣ  κ.α  για στήριξη των ε.ε.  στις πειθαρχικές διώξεις για την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις με στολή . )

 Για το Νο 5 Θέμα     Την αποδοχή πρόσκλησης για συμμετοχή  του συλλόγου στις εκδηλώσεις μνήμης της 21ης Απριλίου 1967,και  έγκριση ποσού δέκα (10) ευρώ για κατάθεση στεφάνου από τον εκπρόσωπο.

Για το Νο 6 Θέμα      Την αποδοχή πρόσκλησης  για  συμμετοχή του Προέδρου του συλλόγου στις    εκδηλώσεις  μνήμης  βύθισης του Α/Τ  ΨΑΡΑ στην Πάχη Μεγάρων την Κυριακή 28 Απριλίου 2013.

Για το Νο 7    Θέμα Την αποστολή  ηλεκτρονικά ευχετηρίων καρτών για το Πάσχα σε όλους τους φορείς

Download

Πρακτικό Υπ΄αριθμ. 141

Σήμερα Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 στην λέσχη του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Φειδίου 10 ΤΚ 10678 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα λόγω μη ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελλών του συλλόγου με θέμα :

α) Απολογισμός έργου ΔΣ

β) Έγκριση ισολογισμού –Απολογισμός

γ) Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής

Παρόντα 204 μέλη

Ο απερχόμενος πρόεδρος Νικόλαος Βασιλείου έκανε τον απολογισμό του έργου του απερχόμενου ΔΣ της προηγούμενης διετίας και ζήτησε την έγκριση του απολογισμού ο οποίος έγινε ομόφωνα δεκτός.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξέτασε την Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείτο από τους :

α) Ευθυμίου Δημοσθένης       Πρόεδρος

β) Νταντάμης Δημήτριος         Γραμματέας

γ) Μπουγάτσιας Μιχαήλ         Μέλος

η παραπάνω επιτροπή προχώρησε στην διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του Νέου ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Οι ψηφοφόροι ελάμβαναν το ψηφοδέλτιο και ψήφιζαν όσοι ήταν ταμιακός εντάξει

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής:

            Ψήφισαν          204

            Έγκυρα            204

            Άκυρα                         0

Για το νέο ΔΣ εξελέγησαν (κατά σειρά)

1                    Βασιλείου Νικόλαος               123

2                    Ποινενίδης Χρήστος               112

3                    Κεχαγιάς Παντελής                 103

4                    Καββαδίας Σπύρος                  97

5                    Οβσανιάν Παναγιώτης            85

6                    Κορακάκης Ιωάννης               80

7                    Τουμπανάκης Δημήτριος         79

8                     

 

     ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1                    Τούντας Γεώργιος                   78

2                    Δέδης Δημήτριος                     76

3                    Κανάκης Γεώργιος                  69

 

Για την εξελεγκτική επιτροπή

1                    Ζαχαριουθδάκης Δημήτριος                114

2                    Δεληδήμου Χρήστος                          111

3                    Κουρουμιχάκης Κωνσταντίνος           92    

 

      ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1                    Γιακουβάκης Χαράλαμπος

 

Το νέο ΔΣ με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος (Βασιλείου Νικόλαου) θα συνέλθει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΟ ΜΕΛΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ                                           

Ευθυμίου Δημοσθένης                   Μπουγάτσιας Μιχαήλ                  Νταντάμης Δημήτριος     

Download

 

Πρακτικό Υπ΄αριθμ. 141

Σήμερα Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 στην λέσχη του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Φειδίου 10 ΤΚ 10678 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα λόγω μη ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελλών του συλλόγου με θέμα :

α) Απολογισμός έργου ΔΣ

β) Έγκριση ισολογισμού –Απολογισμός

γ) Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής

Παρόντα 204 μέλη

Ο απερχόμενος πρόεδρος Νικόλαος Βασιλείου έκανε τον απολογισμό του έργου του απερχόμενου ΔΣ της προηγούμενης διετίας και ζήτησε την έγκριση του απολογισμού ο οποίος έγινε ομόφωνα δεκτός.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξέτασε την Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείτο από τους :

α) Ευθυμίου Δημοσθένης       Πρόεδρος

β) Νταντάμης Δημήτριος         Γραμματέας

γ) Μπουγάτσιας Μιχαήλ         Μέλος

η παραπάνω επιτροπή προχώρησε στην διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του Νέου ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Οι ψηφοφόροι ελάμβαναν το ψηφοδέλτιο και ψήφιζαν όσοι ήταν ταμιακός εντάξει

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής:

            Ψήφισαν          204

            Έγκυρα            204

            Άκυρα                         0

Για το νέο ΔΣ εξελέγησαν (κατά σειρά)

1                    Βασιλείου Νικόλαος               123

2                    Ποινενίδης Χρήστος               112

3                    Κεχαγιάς Παντελής                 103

4                    Καββαδίας Σπύρος                  97

5                    Οβσανιάν Παναγιώτης            85

6                    Κορακάκης Ιωάννης               80

7                    Τουμπανάκης Δημήτριος         79

8                     

 

     ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1                    Τούντας Γεώργιος                   78

2                    Δέδης Δημήτριος                     76

3                    Κανάκης Γεώργιος                  69

 

Για την εξελεγκτική επιτροπή

1                    Ζαχαριουθδάκης Δημήτριος                114

2                    Δεληδήμου Χρήστος                          111

3                    Κουρουμιχάκης Κωνσταντίνος           92    

 

      ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1                    Γιακουβάκης Χαράλαμπος

 

Το νέο ΔΣ με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος (Βασιλείου Νικόλαου) θα συνέλθει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΟ ΜΕΛΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ                                           

Ευθυμίου Δημοσθένης                   Μπουγάτσιας Μιχαήλ                  Νταντάμης Δημήτριος