Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ζουπαντής  Ευστράτιος      Πρόεδρος    
2 Δέδης Δημήτριος     Αντιπρόεδρος    
3 Οβσανιάν Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας    
4 Βασιλάκης Γεράσιμος Ταμίας    
5 Σοφιανός Δημήτιος  Ειδικός Γραμματέας    
6 Βαπορίδης Σωτήρης Αναπληρωτής Ταμίας     
7 Γεροκώστας Βάϊος Έφορος Εκδηλώσεων    

  

 03 Δεκεμβρίου 2017

 

Διατελέσαντα Δ.Σ. του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ

 

ΔΣ 1992 διαβάστε εδώ
ΔΣ 1994 διαβάστε εδώ
ΔΣ 1996 διαβάστε εδώ
ΔΣ 1998 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2000 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2002 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2004 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2007 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2009 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2010 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2012 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2014 διαβάστε εδώ
ΔΣ 2017 διαβάστε εδώ

Διατελέσαντες Πρόεδροι  του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ

  Από Μέχρι
Μιχαήλ Νικόλαος 24/05/1992- 06/12/1998
Λαντζουράκης Βαρδής 16/12/1998- 08/12/2004
Πλατανάκης Νικόλαος 08/12/2004- 25/02/2009
Βασιλείου Νικόλαος 25/02/2009- 04/12/2014
Ζουπαντής Ευστράτιος
04/12/2014-

.......................................................................................................................................................................................................................

Δελτία Τύπου Συνεδριάσεων

22/03/2011 Πρακτικό ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ 141
Download
04/04/2013 Πρακτικό ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ 178 Download
         
         
         
         
         
         
         
     

 

 

Η Ιστορία μας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΝ

(Σ.Α.Σ.Υ. ΠΝ)


Πειραιάς σήμερα 2 Ιουνίου 1991 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ. Οι παρακάτω υπογράφοντες Απόφοιτοι των Σχολών Υπαξιωματικών του ΠΝ, Εθελοντές, απ΄ ευθείας κατατάξεως , ως και ΟΠΥ άνδρες και γυναίκες Υπαξιωματικοί του ΠΝ συγκεντρωθήκαμε στην επί της οδού Κουτσουλάκου 31 αίθουσα με σκοπό την ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (Σ.Α.Σ.Υ. ΠΝ)

Πιστεύουμε ότι με την ίδρυση του συλλόγου αυτού τα μέλη μας συμβάλουν:

α) Στην παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στην προς οπουδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης των σχολών αυτών στο μέλλων.

β) Στην ανάληψη ενεργειών για την επίτευξη ισοτιμίας των πτυχίων σε σχέση με την παρεχόμενη τεχνική εκπαίδευση, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, με παράλληλη εξασφάλιση των κατά ειδικότητα απαραίτητων επαγγελματικών αδειών, για την απασχόληση των αποστρατευόμενων.

γ) Στην υποβολή προτάσεων προς το ενεργό ΠΝ αναφορικά με την καλύτερη αξιοποίηση του υπηρετούντος ανθρωπίνου δυναμικού, ανδρών και γυναικών.

δ) Στην κοινή δράση και συνεργασία με τους αντίστοιχους συλλόγους αποφοίτων των αντίστοιχων σχολών των λιπών κλάδων των Ε.Δ. σε όποιες περιπτώσεις, θα αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα και επιδιώξεις.

ε) Ακόμα θα προσπαθήσουμε για την σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης όλων των συναδέλφων μας στο Σώμα και κάθε άλλη δυνατή ενέργεια που θα συμβάλει στην προβολή του Πολεμικού Ναυτικού.

Πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε, το Σύλλογο αυτό να τον αγκαλιάσουν και να γίνουν μέλη του όλοι οι συνάδελφοι, άνδρες και γυναίκες Υπαξιωματικοί και Αξιωματικοί, που προέρχονται από τις σχολές Υπαξιωματικών του ΠΝ

Με τις σκέψεις αυτές, ιδρύουμε τον Σύλλογο Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών ΠΝ (Σ.Α.Σ.Υ. ΠΝ). Με την διακύρηξη αυτή ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα το καταστατικό του Συλλόγου μας, που αποτελείται από 24 άρθρα με χρονολογία 2-6-91 συμφωνά με το άρθρο 79 του Αστικού Κώδικα.


Εκλέγουμε παμψηφοί την προσωρινή Διοικούσα επιτροπή από τους

Φωτακίδης Αλέξανδρος

Κοτσερίδης Λεωνίδας

Μιχαήλ Νικόλαος

Φαρλέκας Παναγιώτης

Κροκίδης Γεώργιος

 

Αναθέτουμε σε αυτούς να φροντίσουν για την σύμφωνα με τον νόμο δικαστική αναγνώριση του συλλόγου μας και έπειτα να συγκαλέσει γενική συνέλευση των ιδρυτικών μελλών, για την εκλογή τακτικής διοικητικής και εξελεγκτικής επιτροπής συμφωνά με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό που εγκρίνουμε προς το σκοπό αυτό.

Συντάχτηκε τούτο το πρακτικό και υπογράφεται ως ακόλουθος :


Ιδρυτικά μέλη

1. Μπουρνιάς Αναστάσιος

2. Κοτσερίδης Λεωνίδας

3. Ορφανίδης Δημήτριος

4. Φωτακίδης Αλέξανδρος

5. Κροκίδης Γεώργιος

6. Φαρλέκας Παναγιώτης

7. Μιχαήλ Νικόλαος

8. Μαυροβουνιώτης Αθανάσιος

9. Ντούβας Ευάγγελος

10. Αναστασάκης Μάριος

11. Καββαδίας Γεράσιμος

12. Κουκουράκης Αντώνιος

13. Μαρούδας Ιωάννης

14. Κλεπετσάνης Μιχαήλ

15. Βρούτσης Ιωάννης

16. Φρύγγης Δημήτριος

17. Μανωλουδάκης Κωνσταντίνος

18. Μαργέτης Δημήτριος

19. Τζαβέλας Αντώνιος

20. Μοσχονάς Αιμίλιος

21. Πλατανάκης Νικόλαος

22. Λαντζουράκης Βαρδής

23. Κουμεντάκης Νικόλαος

24. Μποσμής Κωνσταντίνος

25. Τσαγκαράκης Πέτρος

26. Γαρδεράκης Γεώργιος

Download

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Καταστατικό

Υποκατηγορίες