ΠΡΑΚΤΙΚΟ    178      Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

 Θέματα: 1.Παραίτηση Γενικής Γραμματέως του Δ.Σ.

2. Συμπλήρωση  Θέσεως Δ.Σ. με τον Α΄ αναπληρωματικό  από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου .

3. Ανακατανομή Καθηκόντων Γενικού Γραμματέως  και Ειδικού Γραμματέως .

4. Απόφαση μη  συμμετοχής του συλλόγου στις Κινητοποιήσεις στα Χανιά Κρήτης .

5. Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μνήμης της 21ης Απριλίου 1967

6. Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Βύθισης  Α/Τ   ΨΑΡΑ  στην Πάχη Μεγάρων

7. Αποστολή Ευχητηρίων Καρτών για το Πάσχα σε όλους τους Φορείς .

 

Το ΔΣ του συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα :

 

Για το Νο 1 Θέμα      Την αποδοχή της παραίτησης της Γενικής Γραμματέως του Δ.Σ.   ( άρθρο 9  παρ. 5  καταστατικού) Ευαγγελίας  Φιλτικάκη  μετά την παραλαβή επιστολής  της με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2013 .

Για το Νο 2 Θέμα      Την συμπλήρωση της θέσεως στο Δ.Σ.  με τον Α΄ αναπληρωματικό  από τις  αρχαιρεσίες του συλλόγου Σπύρο Καββαδία .(άρθρο 9 παρ,6 καταστατικού)

Για το Νο 3 Θέμα      Την  ανακατανομή καθηκόντων  στο Δ.Σ. όπως Παρακάτω:

Α.         Γενικός Γραμματέας Χρήστος Ποιμενίδης

Β.         Ειδικός  Γραμματέας  Σπύρος  Καββαδίας

Για το Νο 4 Θέμα      Την μη συμμετοχή του συλλόγου στις κινητοποιήσεις στα Χανιά Της Κρήτης ( Ο λόγος , η άρνηση των ΕΑΑ- ΠΟΣ - ΑΚιΣ  κ.α  για στήριξη των ε.ε.  στις πειθαρχικές διώξεις για την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις με στολή . )

 Για το Νο 5 Θέμα     Την αποδοχή πρόσκλησης για συμμετοχή  του συλλόγου στις εκδηλώσεις μνήμης της 21ης Απριλίου 1967,και  έγκριση ποσού δέκα (10) ευρώ για κατάθεση στεφάνου από τον εκπρόσωπο.

Για το Νο 6 Θέμα      Την αποδοχή πρόσκλησης  για  συμμετοχή του Προέδρου του συλλόγου στις    εκδηλώσεις  μνήμης  βύθισης του Α/Τ  ΨΑΡΑ στην Πάχη Μεγάρων την Κυριακή 28 Απριλίου 2013.

Για το Νο 7    Θέμα Την αποστολή  ηλεκτρονικά ευχετηρίων καρτών για το Πάσχα σε όλους τους φορείς

Download