Τελετή παράδοσης ξίφους σε 150 Αξιωματικούς (Ε) Π.Ν.  ε.α. , που δεν το έχουν λάβει μέχρι τώρα, θα γίνει το Σάββατο 01-04-2017 και ώρα 12.00 στην Λ.Α.Ε.Δ.
Τα ξίφη θα παραδοθούν στους δικαιούχους , χάριν των ενεργειών του Γ.Ε.Ν.
Στην τελετή αυτή έχουν κληθεί να παραστούν η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία των Ε.Δ.  , καθώς και απόστρατοι του Π.Ν.   
 
To Πρακτικό 32 ΔΣ/ΕΑΑΝ                   Δείτε τον πίνακα των 150 πρώτων δικαιούχων
 
Πηγή: eaan.gr
001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg
 
 

sigjrr