Τέσσερες φωτογραφίες από το 2004 κατά την περίοδο των εργασιών στα γραφεία του συλλόγου.

Από το αρχείο του Χαράλαμπου Γιακουβάκη.

PM_SASY_PN_090.jpg PM_SASY_PN_091.jpg PM_SASY_PN_092.jpg

PM_SASY_PN_093.jpg