...

...

35.jpg 36.jpg 37.jpg

38.jpg 39.jpg 40.jpg

41.jpg

 

Αποθήκευση του ντοκομέντου απο >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   εδώ      ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ (σελ. 35-41)        &   >>>    εδώ       Ναυτική Επιθεώρηση